Sevärdheter

Märsta Pastorat

MÄRSTA PASTORAT

Märsta Pastorat tillhör Svenska kyrkan. Här hittar du fyra församlingar som till sin karaktär är olika men också har mycket gemensamt. Med sju medeltida kyrkor, två moderna och ett kapell blickar man mot framtiden.

HUSBY-ÄRLINGHUNDRA FÖRSAMLING

I Husby-Ärlinghundra församling bor drygt 17 000 personer varav närmare 9 000 är kyrkotillhöriga. Församlingen omfattar tätorten Märsta och Odensala samt Husby. Märsta kyrka och dess församlingshem byggdes 1956 och där sker den vardagliga verksamheten. Men församlingen har också två medeltida kyrkor, Husby-Ärlinghundra och Odensala kyrka där Odensala med sina vackra interiörmålningar är vida berömd.

VALSTA FÖRSAMLING

Valsta församling, strax utanför Märsta centrum, har den modernaste kyrkan. Den firade 40-årsjubileum 2015 och finns i ett mångkulturellt och mångreligiöst samhälle omfattande Valsta, Steninge och Steningehöjden. Församlingen tillhörde fram till 1997 Husby-Ärlinghundra församling och där bor i dag ca 12 300 personer och av dem tillhör 4 500 Svenska kyrkan.

NORRSUNDA FÖRSAMLING

Norrsunda församling ligger i och runt Rosersberg där man också har en församlingsgård. Där är det full rulle hela dagarna med aktiviteter och där firar man också många gudstjänster. I gården finns också ett bibliotek som kyrkan driver tillsammans med Sigtuna kommun. Med sina två medeltida kyrkor, Norrsunda och Skånela, verkar församlingen i en växande bygd. Nu bor där 2 800 personer varav 2000 är kyrkotillhöriga.

SKEPPTUNA FÖRSAMLING

Den minsta församlingen, Skepptuna, omfattar Skepptuna, Lunda och Vidbo, med varsin medeltida kyrka. Församlingens vardagsverksamhet bedrivs i första hand i Lunda kyrkskola, där även personalens arbetsrum finns. I Skepptuna församling bor det kring 1 300 personer varav nästan 1 000 tillhör Svenska kyrkan.

Kontaktinformation

Bragegatan 3
MÄRSTA
Kontaktperson: Annika Liljebo-Delebeck
Telefon: 08-59440840

E-post: marsta.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: https://www.svenskakyrkan.s...