Sevärdheter

Vidbo Kyrka

En del av: Märsta Pastorat

Vidbo kyrka byggdes troligtvis i början av 1200-talet men kristet folk har funnits här sedan 1000-talet. Den äldsta kyrkan var en så kallad absidkyrka. Den hade en halvrund utbyggnad, en absid, i öster där altaret och koret var. Detta var den vanligaste byggnadsformen på 1200-talet, men när kyrkan förlängdes åt öster under 1400-talet bröts denna absid bort. Under samma period fick kyrkan sina valv och väggmålningar.

Nästa stora förändring skedde på 1750-talet. Då byggdes en ny och större sakristia och nästan alla fönster vidgades för att göra kyrkan ljusare. Många kyrkor genomgick samma förändring under 1700-talet, vilket berodde på att allt fler lärde sig att läsa och ville kunna följa med i sin psalmbok och bibel. Man passade också på att kalka över alla väggmålningar i kyrkan. Dessa togs åter fram 1933 vid en omfattande renovering.

Triumfkrucifixet  som hänger på den södra väggen är troligen från 1300-talets början och visar en lidande men ändå upphöjd och gudomlig Kristus. Allt efter tidens ”mode”. Krucifixet målades helt vitt 1702 men originalfärgerna är, tack och lov, åter framtagna och räddade.

Under 1400-talets ombyggnad fick kyrkan en storslagen altaruppsats men av den återstår bara några få figurer som finns att se i kyrkan.

Orgelfasaden är byggd till Nora kyrka 1706, en kyrka som tydligen är större än Vidbo. Kung David  som stod överst på orgeln i Nora finns nu på orgelläktaren. Han fick helt enkelt inte plats överst på orgeln i Vidbo.

Välkomna att viga er i Märsta pastorat i någon av alla fina kyrkor. Tänk på att vara ute i god tid om ni vill ha en speciell kyrka eller vigas på en speciell dag. Vi har främst lördagar som vigseldag. Det kostar ingenting att vigas i Svenska kyrkan, men en av parterna måste vara kyrkotillhörig. 

Kontaktinformation

Bragegatan 3
195 53 MÄRSTA
Telefon: 08-59440840

E-post: marsta.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: www.svenskakyrkan.se/marsta

Hitta hit