Evenemang

Badbuss inställd - Valsta simhall ur konstnärens perspektiv

Denna utställning ger också en möjlighet för oss att visa er besökare hur en byggnad kan påverka det konstnärliga uttrycket och även förhöja upplevelsen av ett verk. Likaså kan en viktig tanke om återbruk belysas, då vi befinner oss i en tid där vi allt mer behöver tänka på miljön, där att byta ut något snarare än att återanvända, oförmågan att ge ett nytt syfte, också bidrar till miljöförstörelse. ”Badbuss inställd” syftar på den verksamhet som tidigare fanns i lokalen, då bland annat en badbuss åkte ut för att hämta barn för att kunna få simma på Valsta, som nu inte längre existerar. Men som idag ger lokalen möjligheter till andra sorters möten, främst konstnärliga.

En presentation av de olika konstnärerna följer nedan.

Jennie Dahlén & Linn Eriksson
Bildkonstnär Jennie Dahlén och danskonstnär Linn Eriksson arbetar i ett utforskande av gränsen mellan tvådimensionella och tredimensionella uttryck. Utifrån olika bakgrund och ingång till konsten, söker de efter ett gemensamt narrativ där dans- och bildkonst möts. De gör det i form av videoverk (i samarbete med filmare Kristoffer Andrén), foto, kolteckningsinstallationer och performanceverk.
Med grafitpulver, kol, vatten och kroppen som verktyg utforskar de hur spår vi lämnar efter oss återanvänds och blir till något nytt. Rörelsernas flyktighet fångas upp i teckningens distinkta gestaltningar, och vice versa, i en ständigt föränderlig process där känslor, drömmar och förnimmelser uppstår i kontrastrika skildringar. I takt med att händer, fötter och kläder fläckas alltmer av nyanser i grått och svart, förändras atmosfären i rummet med spåren på papperen när nya mönster bildas. Kolets streck och former vittnar om rörelse i ömsom kraftfulla, ömsom mjuka drag, och i deras performanceverk lägger sig ljudet av andetag, fotsteg och skrapande som ett ackompanjemang till musiken. Att platsen har gått från att vara simhall till konsthall är i sig en rörelse som duon finner inspirerande, och en kan ju fundera över vilka spår den tidigare aktiviteten lämnat i väggarna och atmosfären i rummen. En central del i deras arbete handlar just om en reflektion över de spår vi lämnar efter oss, och dom utforskar pendlandet mellan rörelsen som lever kvar som minnesbild och bilden som lämnar ett mer varaktigt bevis för den rörelse som varit.

Hedda Hultman
Något ska fylla hålet, fyllningen till hålet finns någonstans, var? Vad händer om hålet blir fyllt? Den stora uppvisningen är en föreställning i stilla form. Verken rör sig när ingen ser, eller så långsamt att det inte är. Något kommer att gå sönder. Något kommer att falla, linan kommer tappa sin spänst. Hedda Hultman (f.94) är uppvuxen i Surahammar och är utbildad vid Umeå Konsthögskola och Konstfack. Hultman arbetar med narrativ i form av skulptur, måleri, installation och film. Den stora uppvisningen är en installation av skulpturer i en rad olika material som trä, lera, textil och måleri.

Klara Paulin-Rosell & Agnes Magnusson
Konstnärsduon Paulin-Rosell och Magnusson kommer med deras projekt undersöka hur kroppar påverkas och förändras av de rum de befinner sig i – i detta fall simhallen. De vill fånga förändringen av platsen. Både visuellt och genom ljud. Vad händer med dessa platser, som simhallen, när dess funktion försvinner? Valsta konsthall är en sådan plats. Magnusson och Paulin-Rosell intresserar sig för hur rummet påminner oss om dess tidigare funktion och förskjutningen i uppfattningen genom dess nuvarande verksamhet. Genom ett videoverk som utspelar sig på Valsta konsthall leds betraktaren runt i rummen där funktion och tid har upphört, ljud repeteras och tonas ut och detaljer blir för en kort stund synliga innan de försvinner.

Julia Rio
Konstnären Julia Rio är en mural- och textilkonstnär från Värmland. Efter att ha satt upp sitt första virkade gatukonstverk i London år 2013 öppnades en ny port. Det textila översattes snabbt till geometriska och färgglada spraymålade muraler. Hennes abstrakta kompositioner är en samling av mönster och symboler från resor, möten och platser och bjuder in dig till ett parallellt universum där allt är möjligt. Inspirationen kommer från kraften av hur kvinnor i generationer har berättat historier via textila hantverk och hur det kan föras vidare i en samtida kontext. Julia ser gatorna som vårt gemensamma vardagsrum, en plats där vi alla ska känna oss trygga och inspirerade. Med hennes färgstarka och lekfulla konstverk vill hon skapa glädje och naturliga mötesplatser i det offentliga rummet – en av dessa platser kommer nu att bli Valsta simhall.
Rios konstnärliga praktik handlar främst om att väcka nytt liv på befintliga platser och undersöka hur en kan vara med och förändra och addera i det offentliga rummet via färg och form. Att skapa naturliga mötesplatser via gatukonst, och precis som Valsta Konst beskriver, att skapa dialog mellan det förflutna och nuet.

Att arbeta platsspecifikt med ValstaKonst som byggnad och lära känna platsen tycker Rio känns väldigt spännande. Där hon frågar sig hur hennes konstform kan ta plats i en nedlagd simhall? Hur skulle hennes muralmålningar sett ut i en existerande simhall?

02okt
03okt
04okt
05okt
06okt
07okt
08okt
09okt
10okt
11okt
12okt
13okt
14okt
15okt
16okt
17okt
18okt
19okt
20okt
21okt
22okt
23okt
24okt
25okt
26okt
27okt
28okt
29okt
30okt
31okt
01nov
02nov
03nov
04nov
05nov
06nov
07nov
08nov
09nov
10nov
11nov
12nov
13nov
14nov
15nov
16nov
17nov
18nov
19nov
20nov
21nov
22nov
23nov
24nov
25nov
26nov
27nov
28nov
29nov
30nov
01dec
02dec
03dec
04dec
05dec
06dec
07dec
08dec
09dec
10dec
11dec
12dec
13dec
14dec
15dec
16dec
17dec
18dec
19dec
20dec
21dec
22dec
23dec
24dec
25dec
26dec
27dec
28dec
29dec
30dec
31dec
01jan
02jan
03jan
04jan
05jan
06jan
07jan
08jan
09jan
10jan
11jan
12jan
13jan
14jan
15jan
16jan
17jan
18jan
19jan
20jan
21jan
22jan
Evenemanget pågår till den den 22 jan

Kontaktinformation

Bragegatan 11, Märsta
ValstaKonst, Valsta sim och sporthall, Bragegatan
Telefon: 08-59126670

Arrangör: Sigtuna Museum & Art

E-post: sigtunamuseum@sigtuna.se
Hemsida: https://valstakonst.se/