Destination Sigtunas styrelse

Björn Jonzon, styrelseordförande

Vd och delägare Stora Brännbo Konferens och Hotell

 

Karolin Forsling, styrelseledamot

 Specialist in place making, city and real estate development, FORSLINGUNITED AB

 

Kjell-Åke Westin, styrelseledamot

Ägare på Westin Aviation Consultants

 

Åsa Taube, styrelseledamot

Entreprenör, Steninge Slott och Steninge Slottsby

 

Olov Holst, styrelseledamot

Kommunstyrelsens ordförande, Sigtuna Kommun (M)

 

Ann-Sofie Jönsson, styrelsesuppleant

Sigtunaguide, företagare i Sigtuna stad

 

Alf Linderman, styrelseledamot

Direktor för Sigtunastiftelsen

 

Marie Axelsson, styrelsesuppleant

2:a vice ordförande kommunstyrelsen (S)

 

Fredrik Jaresved, styrelsesuppleant

Strategi, Masterplanning och Operationell Excellence Swedavia