Hållbar Destination

Hållbar Destination är Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell– och konferensanläggningar. Nätverket startade 2009 och drivs av Destination Sigtuna och i samarbetet ingår 1909 Sigtuna Stadshotell, Hotell Kristina, Kämpasten, Rosersbergs Slottshotell, Sigtunahöjden Hotell & Konferens, Sigtunastiftelsen, Stora Brännbo Konferens och Hotell och Scandinavian Service Partner. 

Syftet med nätverket är att samla gemensam kompetens för att inspirera och driva frågor för en hållbar utveckling och minskad klimat- och miljöpåverkan. En bärande del i arbetet är att beräkna och kompensera för nätverkets klimatpåverkan. Mätningarna sammanfattas i en årlig klimatrapport och genom rapporten har nätverkets anläggningar fått ökad kunskap om sina individuella utsläpp. Något som gjort det möjligt att påverka dem, både genom interna insatser och påtryckningar i leverantörsledet.   

Under åren har Hållbar Destination drivit många framgångsrika miljö- och hållbarhetsinitiativ. 2011 vann samarbetet Ecologistic Award för sitt betydande miljöarbete kring Arlandaområdet. 2014 och 2016 utnämndes Sigtuna till en av världens topp 100 mest hållbara destinationer. 2018 tog Hållbar Destination ett krafttag för miljön och fattade beslutet om att bli en plastfri destination år 2020.

 

Just nu driver Hållbar Destination frågor utifrån fyra fokusområden:

* Minskad plastanvändning

* Minskat matsvinn

* Hållbara transporter

* Förnyelsebar energi. 

 

Här berättar vi mer om våra utmaningar och vårt gemensamma arbete.

Vill ni veta mer? Tveka inte att ta kontakt.

 

Varmt välkommen till Sigtuna!

 

 

 

Fokusområden

Nätverket valde att satsa på fyra fokusområden under åren 2019-2021.

 

 

 

 

Aktiviteter för att sänka Co2 utsläppen

Vi har genom åren genomfört en rad olika aktiviteter för att sänka Co2 utsläppen i Sigtuna

Film från 2017 - Hållbar destination