10 år av konkurrensfritt samarbete kring hållbarhet

Redan för tio år sedan bestämde sig Sigtunas hotellnätverk, under ledning av Destination Sigtuna, att lägga konkurrensen åt sidan och startade Sveriges första hållbarhetsnätverk för hotell- och konferensanläggningar. Syftet med nätverket Hållbar Destination är att samla medlemmarnas gemensamma kompetens för att tillsammans inspirera och driva frågor mot en hållbar utveckling och minska sin klimat- och miljöpåverkan. Under åren har nätverket drivit en rad miljö- och hållbarhetsinitiativ och skapat en hållbarhetsplan kring miljöfrågor. 2011 vann samarbetet utmärkelsen Ecologistic Award, ett pris som delas ut till två eller fler parter som i ett uttalat samarbete lyckats åstadkomma ett betydande miljöarbete kring Arlandaområdet.

Nyckeln till Hållbar Destinations framgång är vårt starka samarbete inom nätverket. Vi har valt att lägga konkurrensen åt sidan och ända sedan starten jobbat efter en tydlig vision – att tillsammans arbeta för en hållbar utveckling inom besöksnäringen. Det gör oss uthålliga och vi utvidgar ständigt omfattningen av vårt arbete. Vi tror att det är en bidragande faktor till att så många andra uppmärksammar det vi gör, säger Anna Lakmaker, vd Destination Sigtuna. 

I december 2013 nominerades nätverkets arbete till the TRIP Award – rese- och turistnäringens årliga pris till framgångsrika företag och duktiga entreprenörer. 2014 och 2016 utnämndes Sigtuna till en av världens topp 100 mest hållbara destinationer.

Produktion av plast ökar

Trots många initiativ och en ökad medvetenhet kring hur plast påverkar miljön så avtar inte plastproduktionen. Bara under 2016 tillverkades 335 miljoner ton plast i världen och siffran väntas öka till 500 miljoner ton år 2050 enligt branschorganisationen Plastics-Europe. EU-kommissionen pekar samtidigt på att det kommer finnas mer plast än fisk i världens hav samma år. År 2018 tog Hållbar Destination ett krafttag för miljön och fattade beslutet om att bli en plastfri destination år 2020.

– Plast är idag en av våra största klimatbovar och produktionen i världen väntas fortsätta öka. Därför har vi, tillsammans med våra partners i nätverket, tagit beslut om att fasa ut plastartiklar i våra verksamheter så långt som möjligt. Vi är redan igång och första steget var att inventera engångsartiklar av plast och göra en nollmätning av våra partners plastförbrukning. Nu ska vi tillsammans försöka påverka våra leverantörer att minska sin användning av plast, säger Anna Lakmaker, vd på Destination Sigtuna.

Internt miljöarbete

Sedan starten 2009 har man gång efter annan visat att det går att förändra, påverka och minska klimatavtrycket genom att systematiskt arbeta med miljö- och hållbarhetsfrågor. Just nu driver Hållbar Destination frågor utifrån fyra fokusområden: Minskad plastanvändning, minskat matsvinn, hållbara transporter och förnyelsebar energi.

– Förra året hade vi glädjen att välkomna 952,000 övernattande gäster till vår destination, något vi är mycket stolta över. Trots att vi ser ett ständigt ökande antal gäster har vi minskat destinationens klimatpåverkan. Vi ser fram emot att fortsätta gå i bräschen för hållbarhetsfrågor inom besöksnäringen och är redo att ställa om för en hållbar framtid även inom andra områden, berättar Anna Lakmaker.

En bärande del i Hållbar Destinations arbete har varit att kompensera för den egna klimatpåverkan, något man arbetat med ända sedan starten för tio år sedan. Från början omfattades det som anläggningarna har fullt ansvar för, det vill säga energianvändning, egna transporter och tjänsteresor men successivt har man även kommit att inkludera extern tvätt och numer beräknar man även matens påverkan och då främst proteinerna. Hotellens klimatpåverkan 2017 var 1,6 kilo CO2e per gäst, vilket är betydligt lägre än det europeiska och internationella snittet som är 10-30 kilo per gäst.