Ekologiskt kaffe & bananer

1,2 miljoner koppar ekologiskt kaffe
När man är många, gör små ändringar stor skillnad. Så löd tanken i början på 2012, när vi insåg vilken värdefull effekt omställningen till ekologiskt kaffe har på både djur, natur och människor. Därför tog vi ett gemensamt beslut att servera ekologiskt kaffe på alla anläggningar inom Destination Sigtuna.

I Sverige är vi bra på att snappa upp trender. Inte minst när det gäller kaffeutbud. Kanske är det en av anledningarna till att vi ligger i topp när det gäller kaffedrickande. Av all världens kaffe konsumerar vi tillsammans en hel procent. I Sigtuna är utvecklingen densamma. Under 2011 serverade hotellen i Destination Sigtuna över 1,2 miljoner koppar kaffe. Initiativet, att byta ut det vanliga kaffet till ekologiskt har därmed en stor betydelse i vårt miljöarbete.

Omställningen till 1,2 miljoner koppar ekologiskt kaffe leder nämligen till…

… en förbättrad ARBETSMILJÖ för lantarbetarna

… ÖKAD BIOLOGISK MÅNGFALD. Det kan t.ex. leda till en tiodubbling av antalet fågelarter i kaffeodlingen.

… att lika mycket mark som 20 FOTBOLLSPLANER ställs om till ekoproduktion

… MINSKAD ÖVERGÖDNING då 49 200 kg organiskt avfall komposteras och används som gödsel istället för att dumpas i naturen.

… MINSKAD ANVÄNDNING av kemiska bekämpningsmedel och handelsgödsel (motsvarande 1 600 kg handelsgödsel och 163 kg kemiska bekämpningsmedel)

 

Varför kan vi inte få ekologiskt kaffe?
Som en del av Sigtunas hållbarhetsarbete har vi gemensamt beslutat att bara servera ekologiskt kaffe och ekologisk mjölk där till. Och när vi tillsammans fattar ett sådant beslut gör det skillnad för miljö och människor. Vi serverar nämligen över 1,2 miljoner koppar kaffe per år. Bara minskningen av bekämpningsmedel kan räknas om till att motsvara 10 000 enlitersflaskor RoundUp som besparas djur och natur.

Viljan att servera enbart ekologisk kaffe har vi, men det har visat sig inte vara helt enkelt att ta steget full ut. Den största delen, och självklart allt bryggkaffe, är ekologiskt. En del av oss har dock – som en service, mindre kaffemaskiner på rummen. För många av oss är detta inte ett problem, men för dem som handlat Nespresso-maskiner finns inte ekologiskt kaffe att uppbringa.

Istället för att acceptera detta har vi nu som ett första steg kontaktat Nestlé för att höra när de kommer att producera ekologiskt kaffe till Nespresso-maskinerna. Vi är övertygade att fler efterfrågar detta.

Vi kan vi ändra vårt eget beteende, men kan vi och dessutom påverka våra leverantörer, då kan vi göra än mer skillnad.

Nu väntar vi på svar.

 

 

Endast goda bananer i Sigtuna

I förra veckan beslutade vi i inom nätverket att enbart servera Krav-märkta bananer. Redan nu serverar vi Krav-märkt kaffe och Krav-märkt mjölk. Att lägga bananerna till listan var inget svårt beslut. Majoriteten av våra hotell har det redan. Nu följer övriga efter. För idén med vårt nätvek är att hela tiden inspirera och utmana varandra att ta nya steg. Tillsammans vill vi göra skillnad.

Därför är det extra roligt att läsa att även Pressbyrån och 7-Eleven har tagit ett riktigt bra beslut: att enbart Krav och Fairtrademärkta-bananer kommer att säljas från och med nu. För ju fler stora aktörer som tar kloka beslut, desto fler kan ställa om sin produktion. För oss som jobbar i en bransch där omtanke är konkurrensmedel, känns det naturligt att känna omtanke för våra kunder såväl som för naturen och för de som producerar vår mat.