Hållbar Destination tar sig an solenergin

Under mer än tio år har hotellen och anläggningarna i Sigtuna Kommun arbetet gemensamt med klimat- och hållbarhetsfrågor. Under våren 2020 det dags att ta sig an solenergin.

Under tre arbetsmöten tittar vi gemensamt på möjligheterna till att integrera solenergiproduktion på våra anläggningar för att vara en del av den solenergirevolution som pågår i världen och nu också i Sverige. Vi får stöd från hållbarhetsexperten Jens Johansson från U&We.

 

 

• 1 miljon paneler installeras i världen varje dag, i Sverige ökar antalet installationer snabbt och det finns många företag att vända sig till för inköp och installation

• Regelverken i Sverige har mognat och investeringsstöd finns fortfarande att söka

• I Sigtuna Kommun finns solceller på kommunägda fastigheter, Coop, Posten, ett flertal företag samt många privata fastigheter

Samtidigt pågår en storskalig omställning till elektrifierade fordon, och batterilösningar inom fastighetsförvaltning som kommer att ställa nya krav på verksamheter. Inom Hållbar Destination har vi erbjudit våra gäster att ladda sina elbilar under lång tid. Nu märker vi att efterfrågan ökar snabbt och med de prognoser som kommer från exempelvis Bil Sweden ser vi att tiden är mogen för elbilar.

Vi har alltid legat i framkant i olika frågor såsom matsvinn, plastbantning och klimatberäkningar och vi vill vara en del av denna positiva kraft. Teman som diskuteras på våra möten spänner från det mest grundläggande som ”Vad är solceller och hur fungerar de?”, ”Hur mycket el kan de ge och hur ser det ut på min anläggning?”, ”Vilka tillstånd behöver vi ha?” till mer komplexa frågor som ”Hur kan vi som grupp verka tillsammans för att driva på utvecklingen?” och ”Hur kan vi kombinera olika lösningar för att minska effektbehov och sänka kostnader?