Klimatrapporter & beräkningar

Sedan vi inom Destinationen inledde vårt samarbete har en bärande del varit att beräkna och kompensera för vår klimatpåverkan. Vi har successivt utökat omfattningen av vad som inkluderas i beräkningarna och vad som kompenseras för.
Från början omfattades det som anläggningarna har fullt ansvar för -energianvändning, egna transporter och tjänsteresor. Vi har därefter inkluderat extern tvätt och beräknar nu även delar av matens påverkan, då främst proteinerna.

När det gäller kompensationen så sker den sedan 2011 i ett gemensamt projekt genom trädplantering av småbrukare i Malawi. Totalt har vi fram till 2016 kompenserat för runt 5 000 ton CO2e vilket har inneburit att runt 43 000 träd planterats. Läs gärna mer kring vår klimatkompensation nedan. Nedan finner du också klimatrapporter från alla medverkande anläggningar och för destinationen som helhet.