Kranmärkt

Hållbarhetsnätverk, Hållbar Destination kan från och med mars 2019, titulera sina möten som Kranmärkt. En nationell hållbarhetsmärkning för företag och verksamheter som väljer kranvatten framför flaskvatten. Bakom märkningen står Svenskt vatten och kravet för att bli Kranmärkt är att man inte använder, serverar eller säljer buteljerat, transporterat vatten.

 

Om Kranmärkt 

Kranmärkningen togs först fram av Göteborg Stads Kretslopp och Vatten och användes för att kranmärka lokala event, som till exempel Kulturkalaset i Göteborg. Nu ligger märkningen under Svenskt vatten och på världsvattendagen den 22 mars 2017 så lanserades man märkningen som en nationell hållbarhetsmärkning. 

Kranmärkning är ett sätt för Svenskt vatten att hjälpa företag och organisationer att minska sin miljöpåverkan, minska mängden transporter och minska mängden plast som cirkulerar i samhället.  

Kravet för att få vara en kranmärkt verksamhet är att inte använda, servera eller sälja buteljerat, transporterat vatten. Det betyder att arbetsplatsen, möten och externa konferenser eller utbildningar är fria från flaskvatten.  

Då det är en hållbarhetsmärkning och inte en licens så kontrollerar inte Svensk vatten att kraven efterfylls, ansvaret ligger hos verksamheten. Man kan välja att kranmärka hela sin verksamhet eller delar av den, märkningen är kostnadsfri och Svenskt Vatten hjälper en med själva logotypen och det man behöver veta för att kranmärka. 

Genom kranmärkningen tar man ställning för en bättre miljö och men också att inspirerar andra att också välja kranvatten. Det handlar om att uppmuntra fler att vilja ta ställning för vårt kranvatten och agera hållbart och miljövänligt.  

Kostnadsbesparing och miljövinst  

Om du köper en flaskvatten i affären kan den kosta från 19,92 kronor per liter medan kranvattnet kostar 0,030 kronor per liter. Kranvatten är dessutom lokalproducerat och levereras direkt till din kran. 

Väljer du kranvatten framför flaskvatten kommer du inte bara att spara pengar, utan du bidrar också till en stor miljövinst. 

Flaskvatten transporteras med bil, båt, flyg eller tåg. Transporten av 1 liter förpackat vatten ger upphov till mer än tusen gånger större koldioxidutsläpp än samma mängd kranvatten. 

 

LÄS MER OM KRANMÄRKT HÄR