Laddstolpar

Det är lätt att ta elbilen till och från Sigtuna. Som första destinationen i Sverige satsar vi gemensamt på laddstolpar för elbilar. Under 2021 finns det 354 laddstolpar i Sigtuna kommun.

Tillsammans med Stockholm Arlanda Airport erbjuder Sigtunas hotell- och konferensanläggningarna 17 laddplatser, med totalt 26 uttag för elbilar. under 2012. På så sätt är Sigtuna en extra resurs till Stockholms utbud. Laddstolparna drivs dessutom helt på grön el.

I en rapport (jan 2013) från Easycharge ligger Sigtuna på fjärde plats efter Stockholm, Göteborg och Malmö över kommuner med flest laddplatser för elbilar. Sigtunas målmedvetna satsning har gett resultat. 

Sedan 2009 samarbetar besöksnäringen i Sigtuna kring hållbar utveckling utifrån en gemensam vision – att tillsammans göra skillnad. Som Sveriges fjärde största hotelldestination har vi ett ansvar. Genom nytänkande och innovation låter vi omtanke om varandra, våra besökare och miljön genomsyra vårt arbete.