Palmolja

Sommaren 2013 startade vi inom nätverket en palmoljejakt, för att söka minska vår egen och andras användning av ocertifierad palmolja i mat. Vi vill vara en del av lösningen, inte av problemet. Transparens är ett våra ledord och vi har delat med oss av all den kunskap vi tillskansat oss. Kännedomen om palmoljans skadliga inverkan har ökat och frågan får allt mer uppmärksamhet. Sigtuna kommun ställde som första kommun krav på certifierad palmolja vid upphandling. Arbetet fortgår på varje anläggning och vi försöker påverka större leverantörer.

VAD ÄR PALMOLJA?

Hälften av svenskarna vet inte vad palmolja är och ändå äter vi det varje dag. I den undersökningen som vi lät Novus göra under 2013 visade det sig att av tio har god kunskap om palmolja. Endast två av hundra känner till vad certifierad palmolja* innebär.

Palmolja finns överallt; i margarin, bakverk, glass, choklad, godis, kex, spannmål, taco, nudelsoppor och grillolja. Oljan finns även i kosmetika, hudkräm, tvättmedel, ljus och biobränsle. Vi svenskar äter eller använder det så gott som dagligen. Trots detta var kännedomen kring palmolja låg i Sverige. Och konsekvenserna av dess produktion stora.

Den 2 juli 2013 samlade vi till samtal krig frågan på briggen Tre Kronor under Almedalsveckan. Där presenterade undersökningen och vår fantastiska panel som bestod av Mattias Klum, Gunhild Stordalen, Håkan Wirtén, Karin Åström, AnnaLena Norrman och Louise König fanns på plats för att lyfta frågan.

 

 

Fakta om palmolja

Palmolja är världens billigaste och mest producerade vegetabiliska olja. Den globala konsumtionen har fördubblats bara under de senaste tio åren och prognosen är explosionsartad. Årligen produceras 50 miljoner ton palmolja. Det utgör 39 % av världens totala produktion av vegetabilisk olja. Värdet av palmoljeindustrin uppskattas till minst 20 miljarder dollar årligen, men kostnaderna för denna bransch är svåra att sätta siffror på.

 

CO2 och orangutanger

Palmolja är lika destruktiv som den är populär. Det är en av de stora orsakerna till förstörelsen av regnskog. Malaysia och Indonesien står för 83 % av produktionen, som till stor del sker i nyskövlade regnskogs- och svampskogsområden. Områdena motsvarar en yta som kan jämföras med Sri Lanka. Förstörelse av regnskog är ett av de största miljöproblemen i vår tid. Företagen som utvinner palmolja gör att regnskogsinvånarna i Sumatra försvinner; orangutanger, tigrar och noshörningar. Av Indonesiens 400 landlevande däggdjur är 140 utrotningshotade.

 

* Round Table on Sustainable Palm Oil (RSPO) bildades 2004 och arbetar med globala regler och uppmuntrar myndigheter, organisationer och företag till en mer hållbar produktion.