Hållbar Destination tar sig an solenergin

Sedan våren 2020 har Hållbar Destination fokuserat på frågor kring solenergi och tillsammans med U&We, experter på hållbarhetsfrågor, tittar vi på möjligheter att integrera solenergiproduktion på våra anläggningar för att vara en del av den solenergirevolution som pågår i världen och nu också i Sverige.

Teman som diskuteras på våra möten spänner från det mest grundläggande som ”Vad är solceller och hur fungerar de?”, ”Hur mycket el kan de ge och hur ser det ut på min anläggning?”, ”Vilka tillstånd behöver vi ha?” till mer komplexa frågor som ”Hur kan vi som grupp verka tillsammans för att driva på utvecklingen?” och ”Hur kan vi kombinera olika lösningar för att minska effektbehov och sänka kostnader?

Samtidigt pågår en storskalig omställning till elektrifierade fordon, och batterilösningar inom fastighetsförvaltning som kommer att ställa nya krav på verksamheter. Inom Hållbar Destination har vi erbjudit våra gäster att ladda sina elbilar under lång tid. Nu märker vi att efterfrågan ökar snabbt och med de prognoser som kommer från exempelvis Bil Sweden ser vi att tiden är mogen för elbilar.