Tillsammans gör vi skillnad!

Sedan 2009 har aktörerna inom Sigtunas besöksnäring samverkat för att göra skillnad. Bärande genom alla år har varit att mäta och ta ansvar för den påverkan vi har och att genom goda exempel inspirera andra. För att adressera de utmaningar som finns inom hållbarhetsområdet måste vi alla bidra och därför är det viktigt med föregångare som påverkar andra aktörer, både näringsliv och politik

Kärnan av aktörer består och arbetet fortsätter. Vi vill ändå sammanfatta en del av det vi lyckats åstadkomma under årens lopp.

Vi vill lyfta några områden där vi fokuserat:

  • Klimatpåverkan
  • Matsvinn
  • Biologisk Mångfald
  • Plastanvändning
  • Palmolja

 

Klimatpåverkan

Sedan 2009 så rapporterar de medverkande aktörerna sin energianvändning och sina tjänsteresor. Vi har efter hand kompletterat med tvätteriernas påverkan och klimatpåverkan från den mat som serveras. Varje aktör har fått en årlig klimatrapport och hela destinationens klimatpåverkan har sammanställts. Åtgärder har vidtagits för att minska energianvändningen och gå över till förnybar energi och krav har ställts gentemot externa aktörer. Bland annat hölls ett möte med Fortum Värmes VD där kolanvändningen i Värtaverket ifrågasattes. Årligen stod Värtaverket för större klimatpåverkande utsläpp än hela inrikesflyget. Laddstolpar för elbilar implementerades på alla anläggningar långt innan elbilar hade slagit igenom som idag.

Idag har alla aktörer el från förnybara källor, kolanvändningen i Värtaverket är nu utfasad, tvätterierna har övergått till förnybar energi och att mäta sin klimatpåverkan årligen börjar bli standard och något som krävs av EU’s regelverk för större företag och organisationer.

Innan pandemin så låg klimatpåverkan per gäst på låga 1,4 kg koldioxidekvivalenter för verksamheten medan maten stod för ca 3,7 kg koldioxidekvivalenter per gäst. Klimatpåverkan från tvätt har gått ned med 65 procent trots att mängden tvätt ökat med 75 procent.

Att klimatpåverkan från mat är en så stor andel har fått oss att fokusera på att servera en större andel vegetarisk mat.

Matsvinn

Matsvinn är på många sätt den mest onödiga hållbarhetsfrågan. Vem vill egentligen kasta mat? Vi har angripit frågan från flera håll. Restaurangerna på anläggningarna har mätt och följt upp mängden matsvinn. Kunskapen kring frågan har adresserats av köksmästare och kockar. Vi har satt ihop kokböcker med recept på värphönor (som oftast eldas upp) och för rester som kan tas tillvara och bli festliga smårätter. Idag är matsvinnsfrågan mycket uppmärksammad och det finns ett flertal innovativa lösningar från nya företag såsom Karma och Too good to go. Naturvårdsverket, Livsmedelsverket och Jordbruksverket samverkar också med ett stort antal aktörer i Matsvinnsnätverket.

Biologisk Mångfald

Klimatförändringarna och förlusten av biologisk mångfald är de två största hoten mot mänskligheten. Ingen av kriserna kan lösas utan den andra, men naturen erbjuder lösningar till båda, enligt den första gemensamma rapporten från organisationerna IPCC och IPBES. Destinationens aktörer var tidigt ute med att sätta upp bikupor för att uppmärksamma frågan för egen personal och gäster. Att välja ekologiska alternativ stödjer ett jordbruk med mindre enfald. Att alla aktörer serverar ekologiskt kaffe (Cirka 2 miljoner koppar om året) och mjölk gör att bekämpningsmedel motsvarande mängden aktiv substans i 18 000 enlitersflaskor Round-up inte använts. Flera aktörer är också Krav-certifierade med hög total andel ekologiska livsmedel och drycker.

Plastanvändning

Plasten som vi använder påverkar på flera sätt. Alla aktörer har en god avfallshantering så spridningen i naturen, som annars är ett stort problem, är försumbar. Däremot ger plast klimatpåverkan både vid tillverkning och vid avfallsförbränning för energiutvinning. Vi har satt ljuset på frågan genom att väga mängden engångsplast och sätta mål för att minska mängderna – något vi kallat för plastbantning. Vi har också använt kulturen som bärare av frågan. Under sommaren 2019 skapade konstnärerna Hanne Mago Wiklund och Marcelo Gustafsson konst tillsammans med ungdomar från kommunen, kring temat “cirkus” gjorda av hotellens bortsorterade engångsplast.

Palmolja

Att palmolja användes i en mängd matprodukter uppmärksammade vi på ett seminarium i Almedalen 2013. Vi tog fram och publicerade en lista på matprodukter med palmolja för att hjälpa andra aktörer att agera och ställde krav gentemot våra grossister att exkludera matprodukter med palmolja. Idag har många matproducenter i Sverige ersatt palmolja med andra fetter. Tyvärr fortsätter skogsskövlingen i många tropiska länder för att bereda väg för palmoljeplantager och den certifierade palmoljan dras med trovärdighetsproblem.

Att samverka har varit ett bärande inslag under alla år. Att alla aktörer inom Destination Sigtuna har jobbat tillsammans har gjort arbetet roligare och att det fått större effekt. Samverkan har också skett på andra sätt. Flera större möten inom besöksnäringen har organiserats genom så kallade Bar Camps och Destination Sigtuna ingår i nätverket Hållbara Restauranger. Insikten att bara tillsammans kan vi göra tillräcklig skillnad är djupt rotad och kommer vara bärande också för det framtida arbetet.

Tillsammans gör vi skillnad!