Våra utmaningar

Sigtuna är Sveriges första stad med anor från år 970. Staden är ett resultat av ett modigt och visionärt tänkande. Sigtuna blev tidigt en mötesplats för människor från hela världen och är i dag värd för Stockholm Arlanda Airport och har Sveriges fjärde största hotellnäring. Behovet av att mötas är grundläggande för oss människor och är ständigt växande.

Besöksnäringen bidrar till mycket gott, men har även en stor miljömässig och social påverkan. Som Sveriges nya basnäring har vi en utmaning – att bevara och stärka den nytta mötes- och turistnäringen tillför samhället och samtidigt minska dess nackdelar. Hur kan vi få inte bara utveckling, utan hållbar utveckling?

I vårt arbete möter vi många frågeställningar. Vi är en del av ett, fortfarande, fossilberoende samhälle och en stor del av vår påverkan sker indirekt.

Hur stort är vårt klimatavtryck? Vad kan vi göra på kort sikt för att minska vår klimatpåverkan? Vad är vår indirekta påverkan från kaffe, mat, tvätt, textilier, el, uppvärmning, transporter, resor och mycket annat?

Hur påverkar vår verksamhet sjöar och hav, skogar och fält? Vad kan vi göra för att förbättra arbetsförhållandena för de människor som odlar vårt kaffe och tillverkar våra lakan? Hur kan vi bidra till ökad biologisk mångfald? Hur kan vi hjälpa våra gäster att gå över till fossilfria transportmedel?

Vi såg att vi tillsammans kunde växla upp det egna miljöarbetet och söka skapa en hållbar destination. Samarbete ger större effekt och kan samtidigt tjäna som inspiration för andra.
Kan vi sprida vårt arbete så kan vi göra verklig skillnad!