Sigtuna författarnas stad

Sigtuna är författarnas stad och här har det skrivna ordet en lång tradition och en mycket central plats. Från stenar och ben ristade med runor, Vibybrevet - Sveriges äldsta handskrift från 1167, via dominikanernas handskrivna kodex till dagens tryckta och digitala böcker. Alla fyllda med berättelser från sin tid.  

Det moderna Sigtuna skapades genom grundandet av Sigtunastiftelsen 1917. En plats för möten, eftertanke och skrivande och där många svenska författare hitta inspiration och skaparro.  
En av dessa var Sven Stolpe, nu aktuell genom dottersonen Alex Schulmans roman Bränn alla mina brev som i september 2022 går upp som spelfilm. Sigtunastiftelsen och staden Sigtuna spelar en central roll i handlingen. 
Sven Stolpe var Stiftelsens gäst vid många tillfällen och har uttryckt att han kom att betrakta det som sitt andra hem. Inte mindre än sjutton av sina böcker lär han ha skrivit här. 
 
Genom de författarstipendier som Sigtunastiftelsen delat ut sedan 1937 har Sigtuna förblivit författarnas stad. Många är de som genom åren också varit bosatta här. Den kanske mest kände är Gunnar Ekelöf, författare, poet, översättare och medlem av Svenska Akademien. På Sigtunastiftelsen finns det publika Gunnar Ekelöfrummet med inventarier från hemmet i Sigtuna och som berättar om hans författarskap. 
 
Bland de författare som bott och verkat i Sigtuna kan särskilt nämnas Olov Hartman som var direktor för Sigtunastiftelsen, kallad ”diktarprästen”, och bland annat finns representerad med 32 psalmer i den svenska psalmboken. Han skrev även romaner, kyrkospel och litterära essäer. 
Även Harriet Hjorth, känd för sina sigtunaskildringar och för serier om Blomstervandringar förtjänar att omnämnas. Sigtunaserien består av fem delar och berättar om livet i staden från 1000-talet fram till 1800-talet. Harriet Hjorths dotter Agnete Hjorth är även hon författare. Hon färdigställde bland annat den sista delen i sin mammas Sigtunaserie. 

Kerstin Thorvall levde och verkade här under några år och i en av sina självbiografiska böcker Från Signe till Alberte, berättar hon om livet i den lilla staden, i boken kallad Svarttuna. Beata Arnborg, även hon med en nära relation till Sigtuna, skrev en hyllad biografi om Kerstin Thorvall – Uppror i skärt och svart. 
 
Författarna Tore och Gertrud Zetterholm var bägge kända sigtunaprofiler. Tore Zetterholm hade ett brett författarskap med reportageböcker, filmmanus, romaner och dramatik och Gertrud var känd journalist, författare och uppskattad kåsör i Femina. Många av hennes kåserier berättar om småstadslivet i Sigtuna. Tore var under en tid gift med Eva Seeberg, känd norsksvensk journalist, författare och manusförfattare till en rad svenska och norska filmer, även hon bosatt här.  
 
Författaren Lars Ardelius med hustru Carin Svensson tillhör författare med en stark koppling till staden. 

Bland nutida kända författare med en nära relation till Sigtuna kan nämnas Anneli Jordahl, författare och litteraturkritiker bosatt i Sigtuna idag.  
Kristoffer Leandoer, författare, översättare och poet växte upp här och i den gripande romanen September, som skildrar hans mammas alltför korta liv, finns fint berättat betydelsen av Sigtunastiftelsens enastående bibliotek. 
 
Ovan nämnda är utvalda utan att på något sätt förringa icke uppräknade författare, dåtida och nutida.  
Som arrangörer av den mycket uppskattade Sigtuna Litterturfestival 2012 - 2020 satte vi oss ytterligare på den litterära kartan och stolt bär vi vår litterära tradition vidare.