Därför flyttar vi ut konferensen 

Pandemin satte definitivt i gång en våg av kreativitet för att skapa nya möjligheter att ses. 
Som en följd av det har vi bland annat sett en ökad efterfrågan på utekonferenser.  

Fördelarna med att flytta ut arbetsdagen i naturen är många. Nedan listar vi några av dem. 

– Att vistas i naturen gör oss mer kreativa 
– Vår förmåga till koncentration ökar 
– Blodtrycket och stressnivåer sänks 
– Arbetsminnets kapacitet ökar 
– Den kognitiva förmågan förstärks 
– Miljöombyte ger oss ett perspektivskifte 
– Genom att koppla bort allt digitalt fördjupar vi relationerna och bygger teamkänsla 

Det finns alltså många skäl att flytta ut en arbetsdag och sätten vi kan göra det på är flera.  
Vi kan samlas kring eldar, i skogar och i parker. För utomhusluncher, promenadmöten, skogsbad eller annan utomhusaktivitet. Eller för att bara sitta runt en lägereld och komma ihop oss som ett lag. 

De vanligaste frågorna som kommer upp handlar om väder, tillgång till teknik och inkludering av deltagare som inte kan medverka på plats. Det finns lösningar på det mesta. Våga testa! 

Vad gör vi om det blir dåligt väder? 
Rätt utrustning och bra kläder för att hålla sig varm och torr är naturligtvis avgörande. Någon form av tak för att kunna samlas och äta utan att bli blöta behövs. Att tända eld och dricka varmt håller oss varma. Är man i skogen skyddar trädkronorna mot den värsta vinden och regnet. Ofta kan den gemensamma kampen mot vädergudarna skapa extra sammanhållning och dynamik.  

Hur klarar vi oss utan el och teknik?  
Att koppla bort allt digitalt och bara fokusera på mötet med varandra fördjupar relationerna och stärker gruppens gemenskap. Att i stället för de vanemässigt använda powerpointbilderna hitta andra sätt att åskådliggöra sitt budskap skapar en helt annan förankring både i varandra och i verksamheten. 
Ett exempel är att diskutera budget med hjälp av legobitar som man fysiskt flyttar runt till olika poster samtidigt som man för resonemangen. När man engagerar både kroppen och hjärnan parallellt blir budskapet både tydligt och integrerat. Den tid som annars hade behövt läggas på att integrera det vi kommit överens om på konferensen sitter redan i kroppen hos alla. 

Hur involverar vi deltagare som inte har möjlighet att närvara på plats? 
Viktigt är att bygga utomhuskonferensen och de rutter man gör utifrån platser som man vet har mobiltäckning. De deltagare som inte kan närvara fysiskt kopplas upp på videosamtal på en kollegas mobil och kollegan ansvarar för sin deltagare och ser till att hen involveras lika mycket som de övriga som är på plats. Man skapar hybridpar som jobbar tillsammans. Tanken är att de deltagare som deltar digitalt också rör på sig och använder utomhusmiljön utifrån förutsättningarna där de befinner sig.  
Målet är att få alla att känna sig inkluderade på lika villkor och sedan minnas konferensen med glädje.