Samarbetspartner

Att välja att teckna samarbetsavtal med Destination Sigtuna AB är att tillsammans fortsätta att utveckla och stärka näringslivet inom besöksnäring. Vårt mål är att fler bolag etableras i vår destination och att näringen kan fortsätta utvecklas för att bidra med viktiga arbetstillfällen.
Som parter hos Destination Sigtuna blir ni en tydlig del av destinationen och en del av ett större nätverk med goda samarbeten. Som partner syns du även i våra kampanjer, på vår välbesökta hemsida och i våra sociala medier.

Tillsammans stärker vi vårt gemensamma varumärke, skapar en hållbar och attraktiv destination. Vi marknadsför vad våra samarbetspartner inom destinationen har att erbjuda och arbetar på så sätt för att fler skall besöka oss.

Att driva nätverk så som vårt mötes och hotellnätverk och Frukostklubben är en naturlig del i vårt arbete.

Samarbete är vårt främsta konkurrensmedel.

Läs vår partnerfolder och få en inblick över vad ett partnerskap med Destination Sigtuna innebär och bidrar till. Läs mer här

Du se alla samarbetspartners listade nedan, där varje partner presenteras var för sig.

 

Vill du veta mer
Kontakta Caroline Englund,  Destination Sigtuna
Tel: 073 - 640 16 20
Mail:caroline.englund@destinationsigtuna.se


VAD INNEBÄR DET ATT VAR SAMARBETSPARTNER?

Vill du och ditt företag delta i arbetet att stärka hela Sigtunas attraktionskraft? Och söker ni ett forum för marknadsföring för din verksamhet? Vill du stötta det arbete som Destination Sigtuna gör för att utveckla och även stötta den näring som i vanliga fall bidrar med flest arbetstillfällen i kommunen. Ja, då kan detta passa dig.

Att bli samarbetspartner är inte svårt. Du och ditt företag tecknar ett samarbetsavtal med Destination Sigtuna. Avtalet gäller från tecknandet och sedan årsvis tills vidare.

Nedan försöker vi beskriva vad det innebär att vara samarbetspartner. Självklart bokar vi in ett möte och berättar mer.

VAD FÅR MITT FÖRETAG SOM SAMARBETSPARTNER? 

Vårt nätverk består av många stolta företagsmedlemmar, som satsar tillsammans för att utveckla destinationen Sigtuna för besökare, boende och för näringslivet inom besöksnäringen.

Marknadsföring av den egna verksamheten

Destination Sigtuna har tillgång till ett antal upparbetade kanaler genom vilka våra samarbetspartners lyfts.

  • Genom en professionell och helårsöppen turistbyrå i Sigtuna stad driver Sigtuna kommun en mottagningsservice riktad till de som vill ha information om destinationen som besöksmål. Här har våra samarbetspartners tillgång till: Exponeringsyta med plats för broschyrer, möjlighet till plats för vepa samt synlighet på skärm på Drakegården i Sigtuna stad
  • Destination Sigtuna driver den välbesökta sidan www.destinationsigtuna.se. Sajten uppdateras kontinuerligt och här får man som samarbetspartner en egen partnersida med information om den egna verksamheten. Här finns även vår populära evenemangskalender.
  • Marknadsföring av egna arrangemang och aktiviteter via Destination Sigtunas kanaler däribland sociala medier, såsom Facebook, Instagram m.m. Allt i skälig omfattning.
  • Vi arbetar aktivt och strategiskt med PR och vi bearbetar utvalda målgrupper så att de ska få upp ögonen för vår fantastiska destination. Vid pressbesök använder vi oss av passande partnerföretag.

 

Utbildning och omvärld                                                                             Med jämna mellanrum anordnar Destination Sigtuna utbildning i aktuella ämnen så som tex Sigtunakunskap och marknadsföring. Utbildningen är till för våra samarbetspartners som deltar till ett självkostnadspris.
Vi bedriver omvärldsbevakning inom besöksnäring som vi gärna delar med våra partnerföretag.

Destinationsdagen
I samverkan med Sigtuna kommun och Stockholm Airport City har vi 2018 och 2019 bjudit in till en gemensam Destinationsdag med fokus på samverkan och utveckling av destinationen Sigtuna. Intressanta talare varvas med mingel och information. Som partner deltar du givetvis kostnadsfritt.

Se film från Destinationsdagen 2019 här

Tillgång till kompetens                                                                   Destination Sigtuna arbetar med destinationsutveckling, marknadsföring, projektledning av marknadsföringsevenemang och PR. Genom att teckna ett samarbetsavtal får du och ditt företag nyttja den kompetens Destination Sigtunas personal besitter i syfte att utveckla och marknadsföra egna projekt inom destinationen. Det kan exempelvis vara fråga om diskussioner runt marknadsföringsidéer och stöd i det egna PR-arbetet. Allt i skälig omfattning.

Varumärket och tillgång till verktygslådan                                   Destination Sigtuna har i nära samarbete med det lokala näringslivet såväl som kommunen arbetat fram det gemensamma varumärket ”Sigtuna – where Sweden begins” samt därtill hörande kommunikationsplattform. Som samarbetspartner får man tillgång till varumärket och kommunikationsstrategin och får använda den i sin egen marknadsföring av projekt inom destinationen.

Till destinationsvarumärket finns ett antal verktyg kopplade som våra samarbetspartners har tillgång till:

Bilder: Tillgång till ett utbud av Destination Sigtunas bilder till egen sajt och i marknadsföringsmaterial, allt i syfte att marknadsföra Sigtuna.

Filmer: Tillgång till de filmer som Destination Sigtuna producerar för att lyfta Sigtuna som en attraktiv plats att besöka.

Artiklar: Tillgång till de artiklar som Destination Sigtuna skriver om invånare som berättar under rubriken ”Mitt Sigtuna”.

Evenemangskalender: Tillgång till den gemensamma evenemangskalendern via en widget som kan läggas upp på den egna hemsidan.

Varumärket och logotyper: Tillgång till logotyper, grafiska manéer och riktlinjer för hur vi, var och en respektive gemensamt lyfter Sigtuna som en attraktiv plats att bo och besöka.

Marknadsföring av Sigtuna som en attraktiv plats att besöka samt bo och leva på

Destination Sigtuna leder marknadsföringsarbetet runt etableringen av Sigtuna som en attraktiv destination att besöka samt att bo och leva på. Som samarbetspartner har man möjlighet att vara med och styra utvecklingen och inriktningen av arbetet.

För att lyfta Sigtuna arbetar Destination Sigtuna med att anordna såväl som att stödja andras evenemang. Som partnerföretag kan du komma att del av vårt marknadsföringsstöd.  

Dessutom arbetar vi för att utveckla de turistaktiviteter som finns och arbetar för att genom samverkan skapa nya.

Tillgång till nätverk & kontaktnät                                                            Som samarbetspartner får man möjlighet att vara med i de nätverk som Destination Sigtuna driver. Syftet är att skapa starka och ändamålsenliga nätverk i kommunen med kraft att agera samt skapa relationer partnerföretag sinsemellan.

För företag och organisationer vars vägar inte korsas dagligen erbjuder nätverken forum för kommersiell samverkan, kunskaps- och informationsutbyte. Genom våra nätverk delar vi alltså kunskap och det blir lättare att driva gemensamma intressefrågor.

I alla samarbetsavtal ingår ett medlemskap i Frukostklubben.

Därutöver söker Destination Sigtuna lösa frågor i samverkan när helst de kommer upp. Ändamålsenliga samarbetsgrupper eller nya nätverk kan därför komma att skapas under samarbetets gång.

Vad kostar det att vara samarbetspartner?

Priset för att vara samarbetspartner beror på vilken typ av företag du har och dess storlek.

Vill du veta mer?
Kontakta Caroline Englund,                       

Key Account Destination Sigtuna
Tel: +46 73- 640 16 20
Mail: caroline.englund@destinationsigtuna.se