OM OSS

Efter tre års uppehåll välkomnar Sigtuna Litteraturfestival nya och gamla besökare tillbaka till Sigtuna stad den 7 maj 2022. 

Målet är att fortsätta att locka en bred publik och ha Sigtuna stad som arena för spännande möten och samtal, något både tidigare besökare och medverkande har visat uppskattning för.

En nyhet för den åttonde upplagan av Sigtuna Litteraturfestival är att Internationell författarscen tar plats i programmet och förlägger en av sina programpunkter under festivalen.

Med Sigtuna Litteraturfestival vill vi slå ett slag för litteraturen och läsandet samtidigt som vi marknadsför destinationen Sigtuna som en attraktiv och levande stad att besöka.

Varmt välkomna till oss i Sigtuna!

VÅRT KÄRNVÄRDE

Sigtuna Litteraturfestivals kärnvärde läsglädje löper som en röd tråd genom festivalarbetet från början till slut.

Vi vill bjuda in till en läsfest där alla känner sig välkomna. Vi vill skapa en mötesplats där hjärta och hjärna finns med och där tankar, idéer och reflektioner föds som vi kan bära med oss och som vi kan dela med andra.

Med ett brett och engagerande program vill vi skapa ett evenemang med låga trösklar som passar många olika typer av läsare. Vi eftersträvar personliga och nära möten författare/deltagare emellan.

Sigtuna Litteraturfestival ska vara lokalt förankrad och präglas av platsen, som är en del av upplevelsen. Gott värdskap ska genomsyra festivalen så att det känns att det är speciellt att komma till Sigtuna.

 

VÅR HISTORIA

En sommarmorgon 2011 var Dorotea Bromberg, Brombergs Bokförlag, gästtalare på Destination Sigtunas Frukostklubb. Doroteas föredrag var inspirerande och hennes passionerade syn på läsandet, berättande och ordet var smittsamt. Mötet med Dorotea blev det första steget mot Sigtuna Litteraturfestival.

I ett samarbete med Brombergs Bokförlag genomfördes sedan Sigtuna Litteraturkväll i november 2011. Det blev en inspirerande kväll med bland andra Majgull Axelsson, Sara Paborn och Jonas Hassen Kehmiri på scenen. Det gav mersmak.

Premiären för Sigtuna Litteraturfestival gick av stapeln i augusti 2012 – en intensiv dag med 42 programpunkter och drygt 1000 besökare. Redan från första stund skapades programmet i samverkan. Sigtuna Litteraturfestival arrangeras av Destination Sigtuna då i brett samarbete med Tällberg Foundation, Sigtunastiftelsen, Sigtuna kommun, lokala företag och föreningar.

Inför 2013 hade beslutet fattats att Sigtuna Litteraturfestival skulle bli ett årligen återkommande event. Dessutom beslutade vi att arrangera festivalen över två dagar. Drygt 70 programpunkter presenterades och besökarna fyllde lokalerna till bredden.

2014 gästade bl a Richard Ford festivalen. Detta år stod drygt 90 programpunkter på programmet. Efteråt följde en spännande brevväxling mellan Richard Ford och DN:s Åsa Beckman om vägval i livet och om modet att stanna kvar.

2015 utökades festivalen med både en förfest och en särskild dag för skolungdomar, Skoldagen. Programmet sträckte sig nu alltså över tre dagar. Vi fortsatte vår tradition att skapa programmet i samverkan. Destination Sigtuna tillsammans med Sigtunastiftelsen, Sigtuna Bibliotek och Sigtuna Museum var representerade i programgruppen. Fler var med och bidrog.

2016 fortsatte vi med en tredagarsfestival. Skoldagen och förfesten som inledde festivalhelgen redan på fredagen har kommit för att stanna. Tillsammans har vi försökt skapa en festival vi själva skulle vilja gå på. Nära möten mellan författare och läsare. Spännande möten och samtal författare emellan. Viktiga frågor på agendan. Läslust och berättarglädje står i centrum. Och ordet ger oss kraft.

2017 tog vi en aktiv paus och beslutade att Sigtuna Litteraturfestival skulle ske vartannat år.

2018 var Sigtuna Litterturfestival tillbaka igen med nya samarbetspartners i Piratförlaget, Lilla Piratförlaget och Märsta Förenade. Nytt för den sjätte upplagan var att festivalen hölls i maj istället för augusti och att festivalen fokuserades till en dag. Målet var precis som tidigare år att med Sigtuna stad som arena, locka en bred publik till spännande möten och samtal, något som uppskattades av såväl besökare som medverkande.

Varmt välkomna till oss.