Rytmen i pilgrimsstaden

8.30 Mässa i Mariakyrkan, mån-sön

10.00 Ringning för fred

12.00 Stiftelsens klockor ringer till middagsbön

16.00 Ringning för fred

 

I Sigtuna stad kallar klockorna till bön. De ljuder första gången på morgonen klockan 8.30 då Mariakyrkans klockor bjuder in till kyrkan för en läst morgonmässa alla dagar i veckan. Mariakyrkan står öppen alla dagar 8.30-17.00, där pilgrimer kan söka stillhet och frid. Man kan tända ett ljus i något av kyrkans många ljusträd, söka inspiration vid bokbordet eller kanske stanna upp för ikonen som föreställer Sigtunas eget helgon, Anna av Novgorod. Hennes flicknamn är Ingegärd Olofsdotter, dotter till Olof Skötkonung, och Ingegärd växte upp i Sigtuna. Det är hennes namn som är upphovet till den pilgrimsled som har sin mittpunkt i Sigtuna; Ingegärdsleden, som beskrivs i böcker och information som finns invid hennes bild. Med det material som är samlat där kan man företa sig egna pilgrimsvandringar på leden som knyter ihop Sigtuna med Stockholm och Uppsala.


Ingegärd bar även ett tredje namn - Irene, som betyder fred. När hon kom till Kievriket som storfurstinna tog hon som sin främsta kallelse att skapa enhet och bevara freden. Inspirerade av henne ljuder klockorna över Sigtuna en andra gång under dagen, klockan 10.00. För en pilgrim är det en påminnelse om varje människas kallelse att söka frid, både för sin omgivning, arbetsplats och familj, men även den inre friden där själen finner vila.

I grönområdena strax söder om Mariakyrkan finns en örtagård, som en vink till den läkedom de första munkarna här sökte för sin stad genom kunskapen om örternas och naturens helande kraft. Det är en påminnelse om varje människas kallelse att söka hållbarhet och omsorg i samklang med Gud och naturen.

Den tredje gången klockorna ljuder under dagen, är när Sigtunastiftelsens klockor till middagsbön veckodagar klockan 12.00. På stiftelsen serveras lunch med möjlighet till uteservering i deras fantastiska rosengård när vädret tillåter, men det finns rikt med lunchserveringar och caféer i Sigtuna stad. På stiftelsen finns även ett rikt utbud av träffar, föreläsningar och evenemang i skärningspunkten kyrka-kultur-vetenskap.

Under dagen finns det mycket att se och upptäcka runtom i Sigtuna; den vackra naturen invid Mälaren, köpmannakvarteren och kulturlivet. De tre ruinerna står spridda över staden som exempel på den rika historia som finns att upptäcka här och som levandegörs staden. 

Klockorna ringer för fjärde och sista gången klockan 16.00, som för att sammanföra dagens upplevelser och intryck in i den vila som kvällen bjuder. Sigtunas stillsamma ljudbild och klockornas ebb och flod skapar en rytm som kan vägleda dagen för en modern pilgrim.