PROJEKT - SIGTUNA TILLSAMMANS MOT FRAMTIDEN

Sigtuna tillsamman mot framtiden är ett projekt initierat av Destination Sigtuna och finansierat av ökat driftsbidrag från Sigtuna kommun och stöd från Region Stockholms hållbarhet- och skärgårdsanslag.

Sigtuna kommun är hårt drabbat av effekterna av Corona krisen Region Stockholm redovisar en fördjupning av Sigtuna kommuns siffror HÄR

Projektet projektleds av Destination Sigtuna AB

De 500.000 kronorna från Region Stockholm tillsammans med det ökade driftbidraget om 500.000 kronor från Sigtuna kommun kommer att användas till att erbjuda affärsutveckling för näringen och för att marknadsföra mötesdestinationen Sigtuna. Genom att öka destinationens synlighet kan vi stötta våra lokala hotell- och mötesanläggningar att återfå sina gäster och därmed återskapa arbetstillfällen.

Projektet skall bland annat arbeta med

Marknadsföring
Marknadsföringen i projektet syftar till att hjälpa våra anläggningar att locka tillbaka och attrahera nya mötesbokare.
Detta kommer att ge hotellen och mötesanläggningarna möjlighet att anställa/återanställa och den ökande arbetslösheten kan bromsas.

Den 8 september släpptes Sigtunamodellen för säkra och kreativa möten.
Lanseringen resulterade i mycket uppmärksamhet i press.

 

Affärsutveckling
Tillsammans med vår samarbetspartner Kairos Future genomför vi tre workshops för alla våra partnerhotell och mötesanläggningar. Syftet är att ge våra hotell och mötesanläggningar en så bra grund att stå på för vidare affärsutveckling och målgruppsanpassning. Vi tittar tillsammans på hur vi kan tolka framtiden och vilka trender som finns.
Redan nu ser vi ett resultat i att våra mötesanläggningar presenterar fler erbjudanden mot privatmarknaden och ökar sin beläggning med hjälpa av privatresenärer.

Bild från workshopsarbete med mötesanläggningarna och Kairos Future

Bearbetning konferensbokare
Som ett led att locka tillbaka mötesbokare till anläggningarna har vi också samlat ett material som presenterar utbudet av mötesmöjligheter samt aktiviteter.
Denna används då vi bearbetar mötesbokare via telefonsamtal.
Här hittar du dokumentet – blir du nyfiken att boka in ett möte kontaktar du anläggningarna direkt för bokning.

Kurbits Affärsutveckling
Genom samverkan med Visit Stockholm och det av Region Stockholm delfinansierade projektet som drivs av Visit Stockholm fick två av våra partnerföretag möjlighet att genomföra en omställningsutbildning via Kurbits Affärsutveckling.

För mer information kontakta

Alexander Kercevic, Marknadsansvarig Destination Sigtuna AB
Tel: 08- 594 806 51
alexander.kercevic@destinationsigtuna.se

Anna Lakmaker. VD
Tel: 0739-44 34 21
anna.lakmaker@destinationsigtuna.se