Checka in/ Checka ut

Syfte: Inchecknings- och utcheckningsprocesser är viktiga för att engagera mötesdeltagare från början till slut. Att låta varje deltagare ”checka in” till mötet gör att alla kan känna sig mentalt närvarande i processen. När alla deltagare i tur och ordning får besvara en incheckningsfråga, skapas en gemensam grund som resten av mötesstrukturen sedan bygger vidare på.

Utcheckningsfrågans uppgift är att få deltagarna att reflektera kring det som har skett i mötet samt få gruppen att känna sig mer avslappnade, eftersom själva syftet är att släppa fokus kring processen och skapa en känsla av att man inte bär med sig jobb efter arbetstid.

Tänk på att utforma frågor på ett tankeväckande, målmedvetet och avsiktligt sätt så att de blir så slagkraftiga som möjligt.

Praktiska detaljer

  • Tidsram: 5 – 60 Min
  • Gruppstorlek: 2 – 40 +
  • Format: Utförs genom att sitta ner med två meters avstånd mellan varje deltagare
  • Kategori: Teamövning

 

 

Covid-19 anpassning
Under incheckning är det tänkt att man står eller sitter i en cirkel. Här ska man tänka på att placera stolar och deltagare på två meters avstånd.
Är gruppen något större (fler än 10 personer) kan man använda digitala medel för att checka in. Prova exempelvis att göra det genom appen Mentimeter och förbered med en incheckningsfråga som deltagare svarar på i sina telefoner när mötet startar.
Har man ont om tid kan man också göra en incheckning innan möten, på dag 2, där man till exempel skickar ut en fråga via en plattform alla deltagare använder (Slack, Microsoft Teams eller dylikt). 15 min innan start kan alla checka in innan de anländer. Här är det bra att förvarna deltagare om att detta kanske kommer ske vid avslutningen dagen innan. Vid en sådan incheckning finns också flera valmöjligheter att checka in med, som till exempel med en bild eller emoji som svarar på frågan.
I början av dagen eller mötet: Checka in
Välj en incheckningsfråga baserat på sammanhang, syftet med ditt möte, den tid du har och hur gruppens konstellation ser ut. Det är viktigt att skapa incheckningsfrågan.

Tips att ha i åtanke vid utformandet av incheckningsfrågan:
Hur mycket tid har du för incheckningen? Bjuder frågan in till ett ja eller nej, en mening eller en berättelse på 3-5 minuter?
Hur kan incheckningen stödja resten av dagordningen och det övergripande syftet med samlingen?
Vilken typ av ton vill du skapa? Lekfull? Allvarlig? Reflekterande?
Om gruppen är bekant med incheckningar och har träffats regelbundet, är det kanske dags att introducera roliga och lekfulla frågor mellan mer seriösa möten.
(Exempel: Checka in med ”djuret som representerar mitt humör idag”, ”min superhjältekraft ” eller något annat kreativt och roligt som kan fungera beroende på ditt specifika sammanhang.)

En incheckningsfråga som ”Beskriv vad som skulle få dig att känna dig helt närvarande under mötet” är ett annat alternativ som kan leda till en kortare incheckning.

Deltagarna turas om att checka in, antingen i ordning runt cirkeln eller slumpmässigt (”popcorn style”). När varje person har checkat in är incheckningen över.
I slutet av mötet eller dagen: Checka ut

Stå eller sitt i en cirkel. Be varje medlem i gruppen att dela en sak de ”checkar ut” med. Det kan vara en känsla, en reflektion, det viktigaste de tar med sig, det mest minnesvärda som har skett under mötet etc. Välj en utcheckningsfråga utifrån gruppen och syftet med mötet.

Deltagarna turas om att checka ut, antingen i ordning runt cirkeln eller slumpmässigt. När varje person har checkat ut är utcheckningen över.

Exempel på utcheckningsfrågor:

Vad är min största lärdom eller insikt från idag?
Vad väljer jag att göra annorlunda nästa gång?
Vilka var de högsta topparna och de lägsta dalarna i detta möte?
Facilitatoranteckningar
In- och utcheckningsprocesser är inte trivialt slöseri av tid i våra möten. Skulle det kännas så, kanske något saknas eller behöver justeras för att man ska kunna hitta en koppling till mötet ifråga. Tänk på att utforma frågor på ett tankeväckande, målmedvetet och avsiktligt sätt så att de blir så slagkraftiga som möjligt.