FAQ

Här besvarar vi de vanligaste frågorna och funderingarna gällande Sigtunamodellen.
Hittar du inte svar på dina frågor här, tveka inte att höra av dig till oss!

Vad är Sigtunamodellen?
Sigtunamodellen är en ny mötesstandard för alla som vill arrangera fysiska möten på ett tryggt sätt, trots covid-19. Genom 14 verktyg med fokus på praktisk säkerhet och kreativa övningar, får man vägledning i allt från hur en workshop kan genomföras till hur hela konferensupplevelsen smittskyddsanpassas.

 

Vem står bakom initiativet?
Modellen har tagits fram av Destination Sigtuna tillsammans med mötesanläggningar i Sigtuna, professionella mötesledare från Hyper Island och epidemiologiprofessor Anders Ekblom från Karolinska Institutet.

 

Hur fungerar i Sigtunamodellen?
Sigtunamodellen består av 14 verktyg som tagits fram för alla som vill arrangera säkra och kreativa fysiska möten. Bland verktygen finns övningarna som hjälper företag med teamutveckling, kreativitet och innovation, effektiv feedback, strategi med mera. För att lyckas med detta lämnas rekommendationer kring två områden, praktisk säkerhet och kreativa övningar.

Praktisk säkerhet: Fysiska möten innebär mer än själva mötet i sig. Därför har Anders Ekbom, professor i epidemiologi, engagerats för att optimera en hel vistelse, inklusive logi och möten ur smittskyddshänseende. Rekommendationerna bygger i grunden på Svenska Mötens- och branschorganet Visitas rekommendationer, men har anpassats för att ta specifik hänsyn till konferenser, ledningsgruppsmöten, kickoffer och andra möten.


Kreativa övningar: Oberoende av covid-19 kan möten vara olika effektiva. För att samtidigt höja kvaliteten på möten generellt har Sigtunamodellen kompletterats av kreativa mötesövningar från Hyper Island. Dessa har sedan anpassats för att minimera smittspridningen.

 

Kan Sigtunamodellen användas på andra platser utanför Sigtuna?
Ja, verktygen är öppna och tillgängliga för alla.

 

Varför har ni tagit fram den?
Sedan pandemin bröt ut har många svenskar arbetat hemifrån. Många vittnar om fördelar i vardagen med att mötas digitalt och samtidigt höjs röster om att långsiktig utveckling och kreativitet är svårt att åstadkomma via en videolänk, särskilt då videomöten kan upplevas mer energikrävande än fysiska. För att möta detta behov har Destination Sigtuna tillsammans med konferensanläggningarna i Sigtuna arbetat fram Sigtunamodellen.

 

Varför samarbetar Destination Sigtuna och Hyper Island?
Covid-19 har inneburit att många mötesanläggningar tappat en stor del av sin intäkt. Under 2019 var Sigtuna den svenska kommun med fjärde flest hotellnätter i landet. Även samarbetspartnern Hyper Island, kommunikationsskolan som är internationellt känd för effektiva mötesprocesser ser ett stort intäktsbortfall kopplat till pandemin. Gemensamt för båda organisationerna är att de sett ett behov av att utveckla sättet företag och organisationer arbetar tillsammans. Samarbetet inleddes med syftet att ta fram nya lösningar för kreativt och utvecklande företagande under pågående eller framtida pandemier.

 

Vad är Safe to visit?
Safe to visit är framtagen av branschorganisationen Visita och består av fyra guider med åtgärder mot smittspridning på restauranger, hotell, campingplatser och konferenser. Målsättningen med materialet är att underlätta för företag inom besöksnäringen att hålla öppet och skapa trygga förhållanden för gäster och personal. Materialet har tagits fram i dialog med Folkhälsomyndigheten och Hotell- och restaurangfacket.

 

Hur jobbar Sigtunas mötesanläggningar för att minska smittspridningen?
Sigtunas mötesanläggningarna har vidtagit en rad åtgärder och arbetar aktivt för att motverka smittspridningen av covid-19 och samtidigt säkerställa trygga möten för personal och gäster. Arbetet sker utifrån branschorganisationen Visitas rekommendationer och bygger på Folkhälsomyndighetens föreskrifter, allmänna råd och generella rekommendationer. Bland annat är matsalar och mötesrum luftigt möblerade och antalet gäster som får vistas i lokalerna är kraftigt begränsat, många serverar portionsanpassade måltider i stället för buffé, städrutinerna är utökade och tillgänglighet till handtvätt och handsprit är mycket god på anläggningarna.

 

Projektet är finansierat av;