Feedback: Jag uppskattar …

Regelbunden, effektiv feedback är en av de viktigaste ingredienserna för att bygga konstruktiva relationer och blomstrande team. Öppenhet skapar förtroende och förtroende skapar mer öppenhet.

Att ge och ta emot individuell feedback bidrar också till ökad självmedvetenhet och insikt. Det är viktigt att alla deltagare är respektfulla och omtänksamma under processens gång.

Den här övningen kan med fördel utföras i ett tidigt stadie när deltagarna fortfarande är på väg att lära känna varandra. Syftet är att skapa medvetenhet kring vad gruppens medlemmar uppskattar med varandra och vad de är nyfikna på att veta mer om.

Praktiska detaljer

  • Tidsram: 60-120 min
  • Gruppstorlek: 2-40+
  • Material: Post-its, pennor
  • Kategori: Självledarskap, Teamövning

 

Covid-19 anpassning

  • Övningen ska ordnas så att deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd mellan varandra.

Steg 1:

Dela upp gruppen i team om 4-6 personer. Det är viktigt att deltagarna har samarbetat under något skede i processen, för att de ska kunna ge och få så värdefull feedback som möjligt.


Steg 2:

Introducera övningen för gruppen med nedanstående förklaring (inte nödvändigtvis ordagrant)

”Skriv ner namnet på personen som ska ta emot feedback från dig. Fyll i följande två meningar för den personen:

”Till _____: Det jag uppskattar mest med dig är … Vad jag skulle vilja se mer av är … Undertecknad, _____.”

Facilitatoranteckningar:

Om ditt team inte känner varandra så väl är det bättre att under feedback-processen fråga vilka gruppmedlemmarnas intryck är av varandra, istället för att gå in djupare på hur personen är och beter sig i olika sammanhang. Se mallen nedan för exempel.

 

“Till _____: Mitt starkaste intryck av dig är …

 

Något jag är nyfiken på är … Signerad, _____ ”


Steg 3:

Varje deltagare skriver ned ovanstående meningar. De ska tilldela varje gruppmedlem en egen post-it. När alla är klara med sina meningar är det dags att dela med sig muntligt av dem inför gruppen. Därefter ger man dem till sina respektive mottagare.


Källor och relaterade verktyg:

Text av Hyper Island Originalkälla  Okänd

Principerna för effektiv feedback är inspirerade av: Marshall Rosenberg, Nonviolent Communication: A Language of Life