Shake Down

I denna korta och mycket fysiska ”energizer” skakar alla deltagare loss, en kroppsdel i taget. Övningen börjar med åtta skakningar av höger arm, därefter åtta skakningar av vänster arm, åtta skakningar av höger ben och sedan åtta skakningar av vänster ben. Övningen trappas sedan upp och skakningarna blir färre varje gång. Nästa varv är det fyra skakningar av varje arm och ben, sedan två och slutligen en som slutar i ett stort jubel.

En bra energizer sker under en begränsad tid, där själva syftet med övningen är att få människor att röra sig, så de inte förblir stillasittande så länge.

 

Praktiska detaljer

  • Tidsram: 5-30 min
  • Gruppstorlek: 10-40+
  • Kategori: Energizer

Covid-19 anpassning

  • Alla deltagare ska ställa sig i en cirkel med två meters avstånd mellan varandra.
  • Denna övning kan med fördel utföras utomhus.

Steg 1:

Gruppen står i en cirkel. Alla ska ha två meters avstånd mellan varandra.

Facilitatoranteckningar:

Denna energizer är kort och effektiv. För att den ska vara effektiv, behöver den som leder den utstråla en hög energinivå.


Steg 2:

Gruppen utför ”Shake Down” tillsammans och räknar högt när de börjar skaka loss.
Varje gång räknas ”1 – 2 – 3 – 4 – 5 – 6 – 7 – 8!” Först sker 8 skakningar av höger arm, sedan 8 skakningar av vänster arm, 8 skakningar av höger ben och därefter 8 skakningar av vänster ben.

Nästa varv blir det fyra skakningar av varje arm respektive ben. Sedan 2 skakningar av vardera. Och slutligen 1 skakning av varje.

Övningen slutar med ett högt jubel och en stor ninja-spark i luften.