Stinky Fish

Stinky Fish är en relativt kort aktivitet som med fördel inleds vid mötets början. Syftet är att sätta fingret på eventuell rädsla, ångest och osäkerhet som finns i gruppen. Den stinkande fisken är en metafor för ”saken du bär med dig men inte gillar att prata om”. Men ju längre du döljer den, desto mer illaluktande blir den.

Genom att visa sin Stinky Fish för resten av gruppen, får deltagarna lättare att förhålla sig till varandra och skapar på så sätt en trygg atmosfär. Dessutom blir det enklare för facilitatorn att identifiera områden för utveckling och lärande.

 

Praktiska detaljer

  • Tidsram: 60-120 min
  • Gruppstorlek. 2 – 40+
  • Material: Tryckta A4-papper med en stor kontur av en fisk (deltagare kan även rita en själv)
  • Övningen finns även beskriven på plattformen Mural med video, instruktioner samt pappersmall
  • Kategori: Självledarskap, Teamövning

Covid-19 anpassning

  • Vid förberedelsen och under själva övningen håller man två meters avstånd mellan varje deltagare
  • Ska bilderna sättas upp på en vägg, kan deltagare göra det en och en (i samband med att de delar med sig av sina oroskänslor)

Steg 1:

Förklara för deltagarna att övningens syfte är att man ska utforska sina rädslor och dela med sig av sin oro, för att sedan kunna börja konfrontera eller kanske till och med övervinna dem.

Dela ut en Stinky Fish-mall till varje deltagare. Förklara metaforen för Stinky Fish:

”Stinky Fish är saken du bär med dig men inte gillar att prata om, men ju längre du döljer det, desto mer illaluktande blir det. Det är en metafor för rädsla eller ångest – något som bara blir värre om du inte erkänner och hanterar det. ”


Steg 2:

Ge deltagarna cirka 5 minuter för att fylla i sina stinkande fiskar med de rädslor eller oroskänslor de känner kopplade till mötets tema. Handlar mötet exempelvis om digital utveckling, kan man skriva om oro kopplat till digital förändring. Handlar mötet om omorganisering kan man skriva om rädsla och ångest relaterat till förändring i organisationen. Det räcker att bara skriva några ord eller en fras i ens Stinky Fish.


Steg 3:

När alla deltagare har fyllt i sina oroskänslor är det dags att låta dem dela med sig av dem till resten av gruppen. Be deltagarna att dela med sig i turordning, i cirka 30 till 60 sekunder. Fortsätt så till dess att alla deltagare har fått dela med sig av sin Stinky Fish.

Facilitatoranteckningar:

Det kan vara intressant att sätta upp varje Stinky Fish på väggen som ett slags galleri och komma tillbaka till dem senare i ett möte för att hänvisa tillbaka till några av de rädslor och den ångest som väcktes i början, för att se om de har försvunnit eller förändrats under mötets gång.


Steg 4:

Avsluta övningen genom att tacka deltagarna och påminna dem om att i den snabbt föränderliga världen är osäkerhet och oro för framtiden helt normalt.

Förklara att det är viktigt att dela med sig av sin ångest för att kunna konfrontera och hantera oro. Om det känns relevant, lägg även till att det kommer finnas möjlighet att ytterligare utforska några av dessa oroskänslor under mötet.