Trendspaning

Syftet med övningen om trendspaning är att skapa en gemensam uppfattning kring branschtrender som varit, nu och framåt.

Under övningen kartlägger deltagarna viktiga trender från det senaste året, det nuvarande året samt tre år framåt. De granskar sedan kartläggningen, identifierar mönster och diskuterar relevansen av de olika trenderna.

En trendspaning är bra att ha med sig inom diskussioner och debatter, såväl som i framtagandet av strategier och kreativa uttag.

Praktiska detaljer

 • Tidsram: 30-60 min
 • Gruppstorlek: 2-40+
 • Material: Färgade pennor / tuschpennor, post-its, A4-papper, stora pappersark
 • Kategori: Kreativitet & Innovation

Covid-19 anpassning

 • Övningen ska ordnas så att deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd mellan varandra.
 • Varje deltagare delar med sig av sina trender i tur och ordning.

Steg 1:

Innan övningen börjar ska du se till att du har en lång, tom vägg framför dig. Dela upp väggen i cirka fem lika stora delar, antingen med tejp eller genom att sätta upp fem stora pappersark bredvid varandra.

För varje enskild del ska du skriva följande (med siffror):

 • Förra året (t.ex. 2019)
 • I år (t.ex. 2020)
 • Nästa år (t.ex. 2021)

(Lägg till de tre resterande åren; t.ex. 2019, 2020, 2021, 2022, 2023)

Nu har gruppens deltagare en tom tidslinje att fylla i.

Facilitatoranteckningar:

Eftersom detta är en snabb och ofta högljudd övning, kan lågmälda eller introverta deltagare enkelt hamna i skymundan, särskilt om gruppen är stor. Var noga med att uppmuntra fullt deltagande genom att lyfta de mer lågmälda rösterna och uppmuntra de som inte har deltagit att dela med sig av sina tankar.


Steg 2:

Ge varje deltagare en penna och post-its.

Be gruppen att ställa sig i en halvcirkel mot väggen. Förklara övningens syfte och ge ditt team följande instruktioner (inte nödvändigtvis ordagrant):

Vi kommer som grupp att skapa en vision om framtiden, genom att se in i det förflutna och nuet.

Varje deltagare ska skriva ned viktiga faktorer som påverkar företaget (trender, tekniker, politiska rörelser, beteendeförskjutningar etc.) på post-its.

Vi siktar på att fylla väggen de närmaste 15 minuterna.
Tänk inte för mycket. Målet är att kartlägga så många olika faktorer som möjligt.

Facilitatoranteckningar:

Aktivitetens fokus kan begränsas till att bara gälla trendspaning inom ett visst område eller bransch, t.ex. inom teknik eller mode.


Steg 3:

Börja med att låta gruppen fylla i de faktorer/trender som karaktäriserade det förra året. Ge dem 3 minuter till att skriva ned alla sina tankar på post-its och klistra fast dem på väggen eller pappersarken.

Be dem sedan att göra samma sak med varje påföljande år.

Facilitatoranteckningar:

Se till att övningens struktur hålls, genom att hålla koll på tiden och uppmuntra alla till aktivt deltagande. Känner du att gruppen kör fast, hjälp då till genom att ställa relevanta frågor eller ge förslag på faktorer eller trender som deltagarna kan inspireras av.


Steg 4:

När tiden är ute, låt gruppen stå kvar framför väggen. Be dem titta på alla post-its och kategorisera dem i olika teman, under varje års rubrik.

Ge deltagarna ytterligare cirka 10 minuter till att sortera trenderna och förbereda en sammanfattning av de mest karaktäriserande mönstren.


Steg 5:

Låt gruppen reflektera och diskutera tillsammans över sin kartläggning.

Använd gärna nedanstående exempelfrågor.

 • Vilka mönster ser vi när vi tittar på den här tidslinjen?
 • Vilka trender är viktigast att vara medvetna om och lära oss mer om?
 • Hur känner jag inför det förflutna, nuet och framtiden?
 • Vad betyder våra insikter för vårt team? Vårt bolag? Vår bransch? Min egen roll?

Steg 6:

Avrunda med att ta upp några av de viktigaste teman som du hörde diskuteras under processens gång. Fråga sedan gruppen hur de vill spara ned sina tankar och insikter, för framtida användning.

Avsluta övningen med att be varje deltagare dela med sig av en tanke eller insikt som de tar med sig från övningen.


Källor och relaterade verktyg: Hyper Island

Ursprungligen: Mikael Ahlström