Mash-Up Innovation

Syftet med övningen är att få deltagarna att skapa innovativa idéer och koncept genom att kombinera olika element i en kollektiv idéframställning.

I övningens första del kläcker deltagarna ur sig alla möjliga idéer inom olika områden såsom teknik, mänskliga behov och befintliga tjänster.

I övningens andra del kombineras de olika områdena med målet att skapa nya, roliga och innovativa koncept.

Praktiska detaljer

 • Tidsram: 60-120 min
 • Gruppstorlek: 2 – 40+
 • Material: Post-its, tuschpennor, A4-papper, stora pappersark, tejp
 • Kategori: Kreativitet & Innovation

 

Covid-19 anpassning

 • Övningen ska ordnas så att deltagarna har möjlighet att hålla två meters avstånd mellan varandra.

Steg 1:

Innan övningen börjar ska du se till att du har en lång, tom vägg framför dig. Dela upp väggen i tre lika stora delar, antingen med tejp eller genom att sätta upp tre stora pappersark bredvid varandra.

Be hela gruppen att ”brainstorma” kring nedanstående områden.

 1. Teknik (t.ex. telefon, 3D-utskrift, GPS)
 2. Mänskliga behov (t.ex. kärlek, transport, att vakna på morgonen)
 3. Existerande tjänster (t.ex. Google translate, Spotify, Candy Crush).

Låt deltagarna tillbringa 3 minuter med brainstorming kring varje område, en idé per post-it. Det ska gå fort och hela gruppen ska delta aktivt. Varje deltagare ska säga sin idé högt inför gruppen, innan de placerar den på väggen. I slutet av det här steget ska det finnas tre stora kluster av post-its på väggen, ett för varje område. Ju fler idéer desto bättre!

Facilitatoranteckningar:

De tre områdena ovan kan anpassas efter olika sammanhang och bytas ut eller kompletteras med exempelvis källor innehållande big data (hälsojournaler, tidtabeller, folkräkningsdata) eller globala utmaningar (klimatförändringar, inkomstskillnad, pandemier).


Steg 2:

Nu är det dags för gruppen att mixa och matcha hejvilt.

Organisera deltagarna i mindre grupper, cirka 3-5 personer i varje. Förklara att de har 12 minuter på sig att komma på så många olika ”mash-up’s” som de kan.

En mash-up består av två eller flera element från väggens olika kategorier, som har kombinerats för att skapa ett nytt koncept.

För varje mash-up måste deltagarna komma på ett bra namn och skriva ner det på ett A4-papper. Där bör det även stå vilka delar som kombinerats för att skapa det nya konceptet (t.ex. iPad + kemtvätt + Paypal) och konceptets namn (t.ex. Laundrify).

Facilitatoranteckningar:

Sätt gärna på musik med lite högre tempo och uppmuntra deltagarna till att vara snabbtänkta och aktiva. Ropa varannan minut hur många minuter som kvarstår, för att öka känslan av att allt sker i en rask takt.


Steg 3:

Låt varje team presentera sina mash-up’s för resten av gruppen när tiden är ute. Sätt sedan upp alla idéer på väggen för att visa bredden av genererade koncept.

Facilitatoranteckningar:

Betona bredden av idéer som har skapats på kort tid.


Steg 4 (Valfritt):

Ett sista valfritt steg är att låta deltagarna välja den mash-up som de antingen gillar bäst, eller som är enklast att genomföra och vidareutveckla den i 30 minuter.

Be grupperna att utforska detaljerna i konceptet och dess funktion. Därefter ska de skapa en affärsmodell. Varje team använder ett större pappersark för att visualisera konceptet och sedan presentera det för resten av gruppen.


Steg 5:

Sammanfatta övningen genom att bjuda in deltagarna till att reflektera över nedanstående frågor.

 • Hur kändes det att arbeta kreativt på detta sätt?
 • Vad var lätt? Vad var utmanande?
 • Hur kände du? Hur gjorde du? Hur reagerade du?
 • Vilka insikter eller lärdomar har du fått om dig själv?
 • Vilka insikter eller lärdomar har du fått om idéutveckling?
 • Hur kan du tillämpa dina kunskaper framöver?

 

Källor och relaterade verktyg:

Koncept av Mikael Ahlström Text av Hyper Island