Reflektion i slutet av ett år eller projekt

Under övergången från ett år till ett annat tenderar vi att fokusera på vad som komma skall under det nya året. Att planera framåt och skapa mål är självklart viktigt, men vi ska inte glömma att reflektera över föregående år eftersom vi kan lära oss av vad som inte har fungerat, vad som har fungerat bra och vad vi kan förbättra.

Övningen är skriven som en reflektion över ett år som gått, men den kan också med fördel handla om ett projekt, en lansering, en strategi som har genomförts eller liknande.

Praktiska detaljer

  • Tidsram: 30-60 min
  • Gruppstorlek: 2-40+
  • Material: Penna och papper (enligt forskning finns det många fördelar med att skriva sin reflektion för hand)
  • Kategori: Självledarskap, Teamövning

 

Covid-19 anpassning

  • Vid förberedelse och under själva övningen håller man två meters avstånd mellan varje deltagare
  • Ska man sätta upp post-its på en vägg kan deltagare göra det en och en (i samband med att de delar med sig av sina tankar)

Steg 1:

FÖRBERED

Att ta sig tid till att reflektera är ett relativt enkelt men effektivt sätt som kan hjälpa dig att bli ditt bästa jag. Du kan komma till insikt om dina styrkor och utvecklingsområden samt lära av tidigare erfarenheter. På så sätt kan du skapa tydligare riktlinjer inför nästa utmaning du ska ta dig an.

För att ta dig själv (eller ett team) genom en reflektion kan du ställa en serie enkla frågor.

Tänk på att fokusera frågorna kring områden som kan hjälpa deltagarna att reflektera kring: relationer, hälsa, personlig mening / syfte, arbete, samarbete, samhälle / gemenskap / klimatet, tankesätt, kreativitet, livslångt lärande, ledarskap, lönsamhet, etc.

Steg 2:

VÅGA ERKÄNNA MISSLYCKANDEN

Vad gick inte bra under året/projektet? Vad vill jag göra annorlunda och/eller förbättra?

Steg 3:

FIRA FRAMGÅNGAR

Vad gick bra under året/projektet? Vad ska jag fortsätta göra/vara?

Steg 4:

SKAPA MEDVETENHET

Hur använder jag mina insikter? När?

Steg 5:

VÅGA VARA BESTÄMD

Vad behöver jag för att kunna sluta med det jag vill?

Steg 6:

SE POSITIVT PÅ FRAMTIDEN

Vad ska jag börja göra/vara under nästa år/projekt?

Steg 7:

ADJÖ 2020 OCH HEJ 2021!

Släpp det som inte längre gagnar dig och ge plats åt dina nya erfarenheter. Låt oss inse det, det är väldigt svårt att skapa nya erfarenheter med bagage från det förflutna.

Steg 8:

VISA TACKSAMHET

Slutför din reflektion i slutet av året (eller projektet) med tacksamhet för det du har upplevt under de senaste 12 månaderna och för vad som komma skall under det nya året.

Daglig tacksamhet är bra för dig. Varje morgon när dina fötter träffar golvet, uttryck tacksamhet för 3 saker du är tacksam för och en positiv sak du har varit med om det senaste dygnet. Det kan hjälpa dig att bli mer fokuserad och närvarande. Dessutom kan det leda till mer positivt tänkande – vilket är särskilt viktigt att kunna applicera när vi drabbas av kriser eller konflikter.

Tips: Ta dig tid att pausa och skicka positiva tankar ut i världen.
Studier visar att människor kan uttrycka 
tacksamhet på ett medvetet sätt genom att bokstavligen räkna upp sina positiva erfarenheter och skriva tackbrev. Ett proaktivt erkännande kan öka välbefinnandet, hälsan och lyckan. Att vara tacksam – och särskilt uttrycka det – är också förknippat med ökad energi, optimism och empati.

Steg 9:

SKAPA INTENTION

Vilken intention har du för hur du vill vara, leva och uppfattas av andra? En intention bör inte förväxlas med ett mål – det är inte något du fäster en förväntning på eller kan utvärdera. Det är något du vill anpassa dig till i ditt liv. Se det snarare som en målsättning, ett syfte eller en attityd som du skulle vara stolt över att bära med dig.

Livet är vackert. Det är en komplex resa och det blir bättre när du känner att du mår bättre. När du vet att du har förmågan att rikta ditt fokus och avsikt såsom du vill.

Denna reflektion kan utföras både individuellt och i grupp.