Safe to visit

Sigtuna är och har varit en viktig mötesplats i över tusen år och destinationens konferensanläggningar är kända för sitt fantastiska värdskap. Vi arbetar aktivt för att säkerställa trygga möten för personal och gäster. Arbetet sker utifrån branschorganisationen Visitas och medlemsorganisationen Svenska Mötens rekommendationer. Nedan finns en sammanställning över alla de åtgärder som just nu vidtas i Sigtuna för att säkerställa trygga möten.

Så här jobbar vi för att säkerställa trygga möten & evenemang

 • I god tid innan mötet ges tydlig information om att personer med symtom på covid-19 inte ska besöka mötet/evenemanget
 • Deltagare med särskilt viktiga samhällsfunktioner och deltagare som tillhör riskgrupper uppmanas att vidta särskild försiktighet
 • Det finns tydlig information om allmänna hygienråd
 • Tydliga markeringar som uppmuntrar till att hålla avstånd finns utplacerade
 • Lokaler och matsalar är luftigt möblerade och antalet gäster som får vistas i dem samtidigt är begränsat
 • Möjlighet till teknik anpassas för att deltagare ska kunna välja att delta fysiskt eller digitalt på distans
 • Anpassat serveringssätt för fika och måltider
 • Mycket god tillgänglighet till handtvätt och handsprit finns på anläggningarna
 • Personalen håller avstånd till såväl gäster som varandra och tvättar regelbundet händerna och använder handsprit
 • Städrutinerna är utökade både i allmänna utrymmen och hotellrum med extra fokus på toaletter och kontaktytor och extra städning sker mellan grupper och i pauser
 • Olika konferensgrupper hålls separerade från varandra.
 • För att inte vistas för länge i samma lokal föreslås kortare aktiviteter med fler pauser
 • Alternativa kreativa lösningar föreslås. Tex kan man för att sprida ut deltagarna i en stor grupp föreslå att gruppen delas upp i flera mindre grupper, använda flera lokaler och förlägga mötet under flera dagar
 • Vissa delar av mötet kan planeras utomhus som till exempel promenadmöten och fikapauser.

Så här jobbar vi för att säkerställa trygga övernattningar

 • Alla gäster erbjuds enkelrum
 • Olika grupper erbjuds i största möjlig mån olika hotellkorridorer eller hotellhus.

Vi vill även påminna om att du som deltagare har eget ansvar att tvätta händerna, hålla avståndet och stanna hemma om du är sjuk.