Sevärdheter

Skånelaholms Slott

Skånelaholms slott

Det romantiska 1600-talsslottet Skånelaholm är beläget vid sjön Fysingen i natursköna omgivningar. Skånelaholms slott uppfördes av hovrättspresidenten Andreas Gyldenklou cirka 1639–1643 i tysk-nederländsk senrenässansstil med fasad av tegel, men redan år 1276 omnämns gårdens namn i ett köpebrev när Magnus Ladulås sålde egendomen till Sko kloster. Slottet har haft få ägare och bruksägarfamiljen Jennings ägde Skånelaholm under den längsta perioden, 1742–1918. På 1890-talet putsades den ursprungliga tegelfasaden över och rika fönsteromfattningar och dekorationer tillkom. I dag har slottet och flyglarna återfått färgsättningen från 1800-talets sista decennium.


Herbert Rettig köpte Skånelaholm 1929 och blev slottets siste private ägare. 1962 donerade makarna Herbert och Ing-Marie Rettig slottet till Kungl. Vitterhetsakademien för att det skulle ”bevaras i orubbat skick såsom kulturminnesmärke”. 1965 förklarades slottet med omgivande park som byggnadsminne.


Slottet och två av flyglarna rymmer i dag möbler, konst, porslin, böcker och ett stort antal allmogeföremål som familjen Rettig samlade in. Herbert Rettig hade ett stort kulturhistoriskt intresse. Ett naturaliekabinett från 1700-talet och en samling vagnar från 1800-talet hör också till slottets sevärdheter.


Någon form av trädgård fanns förmodligen tidigt, men en lantmäterikarta från 1680-talet visar bara ängar, åkrar och en humlegård. I mitten av 1700-talet anlades en praktfull trädgård som i början av 1800-talet gjordes om till en landskapspark efter engelsk förebild med promenadvägar och alléer. Delar av alléerna finns fortfarande kvar. I den norra delen av parken finns den stora Sälnastenen. Stenen var ursprungligen minst tre meter hög och stod vid Sälna bro mellan Skånela och Vallentuna. Trakten kring Skånelaholm tillhör landets runrikaste områden. De många runstenarna vittnar om att en av vikingatidens vattenvägar gick här.


VISNINGAR


Slottet är öppet 11.00–16.00:
Maj, juni – lördag och söndag.
Från Midsommardagen, juli, augusti –onsdag till söndag.
September – 2,3,9 och 10 september.


Guidade turer, ca 50 min: kl.11, 12, 14(familjevisning),15.


Entré vuxen: 100 kr, kulturarvskort: 50 kr, upp till 18 år: gratis.


GRUPPVISNINGAR
Kan bokas även utanför ordinarie säsongsöppethållande, tid efter överenskommelse. Visningar på engelska, finska, ryska och tyska, samt temavisningar kan ordnas. Mer info på Akademiens hemsida. Visningsavgift 500 kr per grupp + 80 kr per deltagare. Maxantal 25.


SLOTTSBUTIK
Butiken säljer föremålskopior och litteratur med anknytning till slottet och samlingarna.


KAFÉ
Från Midsommardagen tom 10 september. Samma öppettider som slottet.


FYSISK TILLGÄNGLIGHET: Det finns trappor i slottet.
TOALETT: Finns – ej RWC


KONTAKTINFORMATION


Skånelaholm 121
Rosersberg


Information och bokning: Irina Romanenko


Telefon: 070–6641475

E-post: irina.romanenko@vitterhetsakademien.se

Hemsida:  https://www.vitterhetsakademien.se/kulturfastigheter/skanelaholms-slott.html

Kontaktinformation

Skånelaholm
Rosersberg
Kontaktperson: Irina Romanenko
Telefon: 070-6641475

E-post: irina.romanenko@vitterhetsa...
Hemsida: http://www.vitterhetsakad.s...

Hitta hit