Sevärdheter

Örtagården vid Mariakyrkan

Till kloster och konvent som grundades i Norden under medeltiden kom lärda bröder, systrar, munkar och nunnor från Europa. Med sig hade de stora kunskaper om smått och stort som de delade med sig av. På så sätt fick vi här i Norden tillgång till en helt ny uppsättning läkeörter under medeltiden.
Än idag används jorden till att odla kryddor och växter.

De skrev med latinska bokstäver på papper, de skrev och tryckte böcker. Dessutom hade de kunskap om jordbruk och odling från klosterträdgårdarna, där de odlade både grönsaker och frukter. Mycket viktig var också örtagården, där man odlade krydd- och medicinalväxter.

Den dominikanska orden som verkade här i Sigtuna var en så kallad predikarorden. Bröderna sökte inte avskildhet, utan skulle ut och predika hos människor. Det gällde att inte bara att ta hand om ”sina egna”, utan även människorna i omgivningarna kring konventet. Därför fanns här både gästhem och hospital. Och vi kan tänka oss att den örtagård som fanns här var stor och prunkande.

Den lilla örtagård vi har idag drivs av Örtagårdens vänner, som hyllar och inspireras av de kunskaper och goda gärningar odlare har fört med sig fram till idag.

Kontaktinformation


19330 SIGTUNA
Telefon: 08-59480650

E-post: info@destinationsigtuna.se