Sevärdheter

Viby by

Viby by är en oskiftad så kallad klungby, bevarad i stort sett som den såg ut för tvåhundra år sedan, när den befolkades av arrendetorpare under Venngarns kungsgård. Här har generationer av torpare fört sin ojämna kamp för överlevnad under knappa förhållanden i flera hundra år.

Byns gårdar, de flesta från 1800-talet, berättar om sättet att leva och bo före de stora skiftesreformerna. Varje gård har flera hus för skilda funktioner, typiskt för det gamla allmogesamhället.

Här finns också de nyligen funna lämningarna av en romansk stenkyrka från tidig medeltid. I Viby anlades dessutom ett cistercienserkloster på 1100-talet.

I Viby by har tiden stått stilla. Byn har därför varit intressant för filminspelningar och bland andra ”Rid i natt!” från 1942 och ”Glasblåsarns barn” från 1998 är delvis inspelade här.

Byn är väl värd ett besök och ett utmärkt utflyktsmål för picknick. Här gäller allemansrätten och besökare är välkomna att gå runt på vägarna. Självklart ska man visa hänsyn mot djur och natur och inte objuden kliva in på gårdstunen.

Viby by är ett statligt byggnadsminne och förvaltas av Statens Fastighetsverk.

Kaféet i Viby hos Pelle och Marie är öppet högtider och helger. För mer info se Viby by kafé hos Pelle & Marie.

Kontaktinformation


SIGTUNA

E-post: info@destinationsigtuna.se