Sevärdheter

S:t Lars Kyrkoruin

En del av: Sigtuna församling

 Sigtuna var en kristen stad redan från början. Ett biskops-säte inrättades i mitten av 1000-talet. Detta upphörde efter ca hundra år i samband med att ärkebiskopssätet tillkom i Gamla Uppsala.

Under den tidiga medeltiden byggdes inte mindre än sex eller sju mäktiga stenkyrkor med tillhörande kyrkogårdar i Sigtuna. Alla utom en, domkyrkan, låg bakom det äldsta bebyggelseområdet och utmed en något senare anlagd gata parallell med Stora gatan.

Kontaktinformation

Olofsgatan 2
193 30 SIGTUNA
Telefon: 073-6401620

E-post: sigtuna.forsamling@svenskak...