Sevärdheter

Norrsunda kyrka

En del av: Märsta Pastorat

NORRSUNDA KYRKA
Norrsunda kyrka ligger i en riktigt gammal kulturbygd. Kristendomen fick tidigt fäste här, redan vid 1000-talets slut. Om det vittnar inte mist det stora antal runstenar som finns i området. I vapenhuset finns en uppmärksammad sten som är en blandning av en traditionell runsten och den sort av gravhäll som senare blev vanlig i svenska kyrkor.
Själva kyrkan stod färdig under 1100-talet men det råder inga tvivel om att det funnits en gudstjänstlokal på samma ställe innan dess.

Kyrkan har byggts till och om under flera perioder, främst 1400-talet, då bland annat kalkmålningarna i långhuset kom till. Den sista tillbyggnaden är det Sparreska gravkoret som är från 1633. Gravkoret ligger på långhusets sydsida och är av rött tegel och sandsten. Det är i sig en vacker byggnad men ser lite främmande ut bredvid resten av kyrkan som är av gråsten. Men å andra sidan ger det kyrkan karaktär!

Värt att notera är att tornet står över koret och altaret i öst tillskillnad mot de flesta andra kyrkor som har tornet i väster.

Välkomna att viga er hos oss i Märsta pastorat! Hos oss är ni välkomna att gifta er i alla våra fina kyrkor. Tänk på att vara ute i god tid om ni vill ha en speciell kyrka eller vigas på en speciell dag. Vi har främst lördagar som vigseldag.
Det kostar ingenting att vigas i Svenska kyrkan men en av parterna måste vara kyrkotillhörig. 

Kontaktinformation

Bragegatan 3
195 53 MÄRSTA
Telefon: 08-59440840

E-post: marsta.pastorat@svenskakyrk...