Sevärdheter

Husby-Ärlinghundra kyrka

En del av: Märsta Pastorat

Husby-Ärlinghundra kyrka en av Uppsala stifts fyra östtornskyrkor, det vill säga att tornet står i öster över altaret och koret. De äldsta delarna av Husby kyrka är från 1150-talet men troligen fanns det en gårdskyrka i trä här före dess. Det ger i alla fall namnet Husby en vink om. Tornet, koret och en tredjedel av långhuset är från den ursprungliga kyrkan, resten har byggts till efter hand.

På 1200-talet förlängdes kyrkan västerut och under 1400-talet byggdes sakristian. Kyrkans tornspira var lång och smärt fram till 1719 då den byttes ut mot den runda, ”knubbiga” spira som nu syns över slätten. Samtidigt som man bytte spira passade man på att korta tornet en aning.

Medeltida skulpturer finns det gott om i kyrkan. Äldst och märkligast är den som föreställer S:t Mikael, triumferande på en drake. Den är daterad från 1200-talet. På södra korväggen, vid dopfunten, hänger en nedtill avsågad bild av Maria,  sörjande vid korset och ovanför dörren till vapenhuset på södra långväggen sitter en skulptur av den sörjande Johannes. Troligen har bilderna varit placerade på var sin sida av triumfkrucifixet i öppningen mellan långhus och kor. De härstammar från 1300-talet och torde vara tillverkade i Sverige.

Vid Husby-Ärlinghundra kyrka ligger Märsta pastorats största kyrkogård, en minneslund samt en askgravlund. Eftersom det är pastoratets främsta begravningsplats har kyrkogården även muslimska kvarter.

Välkomna att viga er hos oss i Märsta pastorat! Hos oss är ni välkomna att gifta er i alla våra fina kyrkor. Tänk på att vara ute i god tid om ni vill ha en speciell kyrka eller vigas på en speciell dag. Vi har främst lördagar som vigseldag.
Det kostar ingenting att vigas i Svenska kyrkan men en av parterna måste vara kyrkotillhörig. 

Kontaktinformation

Bragegatan 3
195 53 MÄRSTA
Telefon: 08-59440840

E-post: marsta.pastorat@svenskakyrk...
Hemsida: https://www.svenskakyrkan.s...

Hitta hit