Sevärdheter

Haga Kyrka

En del av: Sigtuna församling

Hagas vackra medeltida sockenkyrka ligger väl synlig i ett öppet slättlandskap cirka 7 km norr om Sigtuna. Kyrkan tillhör Sigtuna församling i Uppsala stift.
Den nuvarande stenkyrkan är från 1200-talets senare del och fullbordades under 1300-talet. Troligen fanns en äldre träkyrka från 1100-talet på samma plats.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med smalare rakt avslutat kor i öster. I norr står en vidbyggd sakristia och i väster en tillbyggnad som troligen är ett påbörjat torn, men som idag fungerar som vapenhus. Kyrkans putsade murar består huvudsakligen av gråsten med tegel i gavelröstena. Långhus, kor och sakristia har sadeltak täckta av plåt.

En dopfunt i sandsten och ett rökelsekar i malm, bägge från tidigt 1200-tal, är kyrkans äldsta bevarade inventarier. Högaltarskåpet är från slutet av 1400-talet och kan vara tillverkat av dominikanerbröderna i Sigtuna.
Klockstapeln är från 1630-talet och huven härstammar från början av 1700-talet.

Välkomna att viga er i Sigtuna församling! Hos oss är ni välkomna att gifta er Mariakyrkan och i Haga kyrka.
Tänk på att vara ute i god tid om ni vill vigas på en speciell dag. Det kostar ingenting att vigas i Svenska kyrkan men en av parterna måste vara kyrkotillhörig.

Kontaktinformation

Olofsgatan 2
193 30 SIGTUNA
Telefon: 073-6401620

E-post: sigtuna.forsamling@svenskak...

Hitta hit