Se och göra

Runstensjakt i Sigtuna

En del av: Sigtuna museum

Runstensjakt i Sigtuna

Följ med på en vandring i runornas Sigtuna.
Sammanlagt 15 runstenar ingår i vandringen, 12 i Sigtunas stadskärna och 3 vid Garnsviken öster om stadskärnan.

Vid varje runsten står en informationsskylt där stenens text finns återgiven på nutidssvenska samt med en kommentar till textens innehåll.
Utanför Sigtuna museum finns en informationstavla om runstenar och runinskrifter som kan vara en lämplig utgångspunkt för vandringen. Ytterligare en informationstavla finns i Til vid strandpromenaden på Garnsvikens östra sida.

Att hitta stenarna och tyda runorna är ett riktigt äventyr som för er långt, långt tillbaka i tiden. För dig som vill göra en kortare barn- och familjevänlig runvandring, så kallad runstensjakt, så kan ni ladda ned broschyren här


 

Kontaktinformation

Box 38
19521 SIGTUNA
Telefon: 08-59126670

E-post: sigtunamuseum@sigtuna.se

Hitta hit