Se och göra

Västerängsudds

Västerängsudds naturreservat är ett strandnära område med betesmarker och ädellövskog beläget på en udde 5 kilometer sydväst om Märsta. Större delen av området utgörs av ädellövskog och hassellundar. I området finns också öppen kultiverad betesmark. 

I ädellöv- och lundpartierna finns en rik lundflora. Reservatet hyser också en intressant fågelfauna i ädellövskogen och vassområdena. Fågelarter som näktergal, kattuggla och hornuggla finns uppgivna. Området är ett populärt utflyktsmål för det rörliga friluftslivet. På de sanka partierna och öppna gräsmarkerna i reservatet finns fortfarande bestånd av tidlösa.

Kontaktinformation

Stora gatan 33
19330 SIGTUNA
Telefon: 08-59480650

E-post: info@destinationsigtuna.se

Hitta hit