Se och göra

Rävsta

Rävsta naturreservat ligger ett par kilometer öster om Sigtuna vid Flottviken vid Mälaren och är ett viktigt friluftsområde. Här finns badplats, motionsspår, bollplan och ridanläggning. Upplandsleden passerar genom reservatet. 

Området har en omväxlande mälardalsnatur med skogklädda höjder och uppodlade dalstråk. Skogsområdena domineras av barrträd. Lövskog återfinns i skogsbrynen och på de igenväxande hagmarkerna.

Kontaktinformation

Stora gatan 33
19330 SIGTUNA
Telefon: 08-59480650

E-post: info@destinationsigtuna.se