Se och göra

Askarehage

Askarehage naturreservat ligger i ett vackert kulturlandskap intill Wenngarns slott vid den fågelrika norra Garnsviken i Mälaren. Här finns stigar, rastplatser, fågeltorn och ramper för funktionshindrade. Från en plattform vid Fiskartorpet har man utsikt över hela västra delen av reservatet och här kan man höra några av reservatets sällsynta fågelarter som rördrom, vattenrall och skäggmes. Läs mer här.

Området ligger på promenadavstånd från Sigtuna via Viby by och Wenngarns slott.

Kontaktinformation

Stora gatan 33
19330 SIGTUNA
Telefon: 08-59480650

E-post: info@destinationsigtuna.se

Hitta hit