Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Naturområden

Askarehage naturreservat

Askarehage naturreservat ligger i ett vackert kulturlandskap intill Wenngarns slott vid den fågelrika Garnsviken i Mälaren. Här betar kor, får och hästar som hjälper till att hålla odlingslandskapet öppet.

I reservatet finns stigar, rastplatser, fågeltorn och ramper för funktionshindrade. Från en plattform vid Fiskartorpet har man utsikt över hela västra delen av reservatet och kan höra några av reservatets sällsynta fågelarter som rördrom, vattenrall och skäggmes.

Kontakt

Askarehage naturreservat 193 91 SIGTUNA Telefon: Sigtuna kommun: 08-591 260 00 E-post: kontaktcenter@sigtuna.se