Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Naturområden

Fysingen naturreservat

Fysingens naturreservat i Rosersberg är en av Stockholms läns finaste fågelsjöar. Det beror på det naturvårdsprojekt som under senare år har skapats för att gynna fågellivet. Här trivs häckande arter och rastande fåglar på sträck vår och höst. I området finns också träspänger ut i vattnet samt fågeltorn så att du kan komma riktigt nära fåglarna i deras naturliga miljö.

Fysingen är en typisk slättsjö med flacka strandängar och mäktiga vassbälten. Sjön och dess stränder har cirka 100 häckande arter. Strandängarna är avsatta som fågelskyddsområde. Skedand, skäggdopping, kanadagås och sångsvan är några av de häckande fågelarterna. Den bruna kärrhöken kan ses flyga lågt över vassarna, men du kan också se rovfåglar som lärkfalk, tornfalk, duvhök och ormvråk.

Kontakt

Ström 173 195 95 ROSERSBERG Telefon: Sigtuna kommun: 08-591 260 00 E-post: kontaktcenter@sigtuna.se