Hoppa till huvudinnehållet
företagsbild
Historia Kyrkor

Haga kyrka

Hagas vackra och medeltida sockenkyrka ligger väl synlig i ett öppet slättlandskap cirka 7 km norr om Sigtuna. Kyrkan tillhör Sigtuna församling i Uppsala stift. Den nuvarande stenkyrkan är från 1200-talets senare del och fullbordades under 1300-talet. Troligen fanns en äldre träkyrka från 1100-talet på samma plats.

Kyrkan består av ett rektangulärt långhus med ett smalare rakt kor i öster. I norr står en vidbyggd sakristia och i väster en tillbyggnad som troligen är ett påbörjat torn, men som idag fungerar som vapenhus. Kyrkans putsade murar består huvudsakligen av gråsten med tegel i gavelröstena. Långhus, kor och sakristia har sadeltak täckta av plåt.

En dopfunt i sandsten och ett rökelsekar i malm, bägge från tidigt 1200-tal, är kyrkans äldsta bevarade inventarier. Högaltarskåpet är från slutet av 1400-talet och kan vara tillverkat av dominikanerbröderna i Sigtuna. Klockstapeln är från 1630-talet och huven härstammar från början av 1700-talet.

Besök Sigtuna församlings hemsida för mer information och aktuella öppettider.

Kontakt

Haga Kyrka 185 193 91 SIGTUNA Telefon: 08-592 504 54 E-post: sigtuna.forsamling@svenskakyrkan.se Hemsida: Svenska kyrkan