Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild

Hål 1 - Runstenen

Sigtunas äventyrsgolfbana bjuder både på en historielektion och en upplevelse för besökare i alla åldrar. Banan består av tolv hål där varje hål representerar en historisk plats eller byggnad i Sigtuna stads 1000-åriga historia.

Runstenen
Ordet runa betyder visdom eller hemlighet. Runor skapades först för att ristas i trä. Därför är de kantiga och raka. I Sigtunas svarta jord har ett hundratal föremål av trä och ben med runinskrifter hittats. Det är enkla meddelanden, lite som nutida sms. På ett runben står det KYSS MIG med lönnrunor.

Runstenar är lite större och enklare att se. I Sigtuna stad finns runt 30 kända runstenar. Tänk att du kan gå runt här och läsa vad som skrevs för tusen år sedan! Sigtuna kommun är med sina 170 runstenar den plats som har flest runstenar i Sverige.

Förutom runalfabetet, futharken, har runstenar mönster som djur, kors och kringlor. Idag ser vi oftast gråa stenar med röda slingor – men för tusen år sedan var stenarna mer färgsprakande.

Kan du med futharkens hjälp lista ut vad som står på runstenen här på banan?

För att se filmen om runstenen klicka här.

The Runestone
The word rune means ‘wisdom’ or ‘secret’. Runes were originally created to be carved into wood. Therefore, the symbols have straight edges and sharp angles. In Sigtuna's black soil, about a hundred objects of wood and bone with runic inscriptions have been found. They are short messages, a bit like modern text messages. One of the runebones has KISS ME carved into its surface in secret runes.

Runestones are bigger and easier to find. In the town of Sigtuna, there are about 30 known runestones. Is it not fascinating that you can walk around and read what was written a thousand years ago? Sigtuna Municipality has 170 runestones – the most in all of Sweden.

Besides the runic alphabet ’Futhark’, the runestones sometimes have patterns such as animals, crosses and ornaments.

With the help of the Futhark, can you figure out what is written on the runestone here on the course?