Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild

Hål 11 - Stora gatan

Sigtunas äventyrsgolfbana bjuder både på en historielektion och en upplevelse för besökare i alla åldrar. Banan består av tolv hål där varje hål representerar en historisk plats eller byggnad i Sigtuna stads 1000-åriga historia.

Stora gatan
Stora gatan har haft samma sträckning och har varit huvudgatan i Sigtuna i över tusen år. Den löper i en mjuk båge längs sluttningen ner mot sjön. I tusentalets Sigtuna sträckte sig långsmala tomter från Stora gatan, norrut mot nuvarande Prästgatan och Klockbacken samt söderut mot vattnet och bryggorna. På de långsmala tomterna fanns bostadshus, uthus, hantverkshus och i ett senare skede även handelsbodar närmast gatan. Längs gatan rådde ett rikt liv med hantverk och handel.

Idag är Sigtuna en idyllisk trästad med mestadels 1700-1800-tals hus längs Stora gatan. Handelslivet längs gågatan är fortfarande livligt. Med fantasins hjälp kan du säkert färdas i tiden och tänka in Sigtuna i Elsa Beskows saga om Tant Grön, Tant Brun och Tant Gredelin och inte att förglömma Farbror Blå. Sigtunas koppling till denna saga är att en film om tanterna spelades in här på 1940-talet. Lite svårare att tänka sig är att det på 1950-talet gick biltrafik i båda riktningarna här.

Stora gatan är hjärtat i småstaden. Att bevara Stora gatan levande är det bästa sättet att behålla dess kulturhistoriska värde.

För att se filmen om Stora gatan, klicka här.

Stora gatan
Stora gatan, in its current reach, has been the main street in Sigtuna for over a thousand years. It runs right through the town and down towards the lake. In the 11th century, long, narrow properties stretched from the street; north towards today’s Prästgatan and Klockbacken; and south towards the water and the piers. The properties had residential houses, outhouses, workshops, and later also commercial stalls closest to the street. The street was vibrant with crafts and trade!

Today, Sigtuna is an idyllic wooden town with mostly 18th and 19th century houses along Stora gatan. It is still a lively shopping street. With the help of your imagination you may be able to travel back in time and picture Sigtuna in Elsa Beskow’s stories about Aunt Green, Aunt Brown and Aunt Lavender. This is where the 1940s movie based on this story was filmed. A little harder to imagine is that there was car traffic in both directions on this narrow street in the 1950s.

Stora gatan is the heart of Sigtuna. Keeping it alive is the best way to preserve its culture historical value.