Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild

Hål 12 - Sigtuna IF

Sigtunas äventyrsgolfbana bjuder både på en historielektion och en upplevelse för besökare i alla åldrar. Banan består av tolv hål där varje hål representerar en historisk plats eller byggnad i Sigtuna stads 1000-åriga historia.

Sigtuna IF
Sigtuna idrottsförening bildades år 1919. Det var det året föreningen gick med i Riksidrottsförbundet. Aktuella idrotter vid starten för hundra år sedan var fotboll, bandy och skidor. Var det blött i skidspåret ordnades istället tävling med sparkstöttingar som drog stor publik.

Under åren som gått har flera andra idrotter funnits på programmet. Vad sägs om orientering, bandy, tennis, friidrott, ishockey, schack, handboll, skidor, skidorientering och badminton?

Idag har Sigtuna IF ombildats till en alliansförening med för närvarande fyra klubbmedlemmar; Sigtuna IF Fotbollsklubb, Sigtuna IF Innebandyklubb, Sigtuna IF Bordtennisklubb och Sigtuna IF Rugbyklubb.

I föreningens begynnelse kom pengar till verksamheten genom driften av dansbanan som fanns på Klockbacken. Nu hundra år senare får föreningens klubbar pengar till sin verksamhet bland annat genom att driva den här banan för äventyrsgolf och att arbeta vid stora evenemang i staden som till exempel julmarknaderna.

Idrottsrörelsen i Sverige har idag över tre miljoner medlemmar och nästan alla är med Riksidrottsförbundet.

För att se filmen om Sigtuna IF, klicka här.

Sigtuna IF
Sigtuna Sports Association was founded in 1919. The association became part of The National Sports Confederation the same year. At the beginning, a hundred years ago, the association included football, bandy and skiing. If the skiing tracks were bad, they arranged kick-sled competitions instead, which were very popular among the crowd.

Over the years, several other sports have been on the program. How about orienteering, bandy, tennis, athletics, ice hockey, chess, handball, skiing, ski orienteering and badminton?

Today, Sigtuna IF has been transformed into an alliance association with currently four club members; Sigtuna IF Football Club, Sigtuna IF Land Hockey Club, Sigtuna IF Table Tennis Club and Sigtuna IF Rugby Club.

Initially, the association raised funds by arranging dance events at the public dance floor at Klockbacken. Today, a hundred years later, the association's clubs raise money for their activities by working at local events such as Christmas markets, or running leisure activities such as this adventure golf.