Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild

Hål 2 - Vikingabåten

Sigtunas äventyrsgolfbana bjuder både på en historielektion och en upplevelse för besökare i alla åldrar. Banan består av tolv hål där varje hål representerar en historisk plats eller byggnad i Sigtuna stads 1000-åriga historia.

Vikingabåten
På vikingatiden var vattenvägen bäst. Det var tryggare och mer praktiskt att transportera tunga varor på vattnet. Vägarna på land var krokiga ridstigar som var farligare och mer svårframkomliga. Vattennivån stod fem meter högre än idag och Mälaren hade en innerskärgård med flera möjligheter att nå Östersjön.

Många gårdar låg nära vattnet. I Sigtuna fortsatte tomterna nedanför dagens Stora gatan ända ner till vattnet och alla hade egna bryggor. I vattnet fanns pålrader som markerade tomtgränsen och även fungerade som vågbrytare.

700-talets båtbyggare satte segel på roddbåtar vilket ledde till nya möjligheter att färdas längre bort till främmande länder. Från sina långväga resor tog vikingarna med sig nya varor och idéer. Fraktbåtarna kallades för knarr och kunde frakta flera ton med varor och husdjur.

Vanligaste båtarna kring Östersjön var 8-12 meter långa. Båtarna kunde både ros och seglas. Seglen kunde fällas snabbt för att kunna ro in till land och överraska fienden. Djupet på båtarna var inte mer än en meter. På höger sida satt båtarnas roder som kallades styråra.

För att se filmen om vikingabåten klicka här.

The Viking Boat
In the Viking era, the waterway was the best. It was safer and more convenient to transport heavy goods on the water. The roads on land were winding horse riding trials that often were dangerous and impassable. The water level was five meters higher than today, and Lake Mälaren had an archipelago with several passages to reach the Baltic Sea.

Many houses were built close to the water. In Sigtuna, the gardens stretched all the way down to the waterfront, and each property had its own pier. In the water, there were rows of piles that marked the land borders and worked as breakwaters.

The boat builders of the 700s put sails on rowing boats, which opened up for new ways to travel further and to unknown lands. The Vikings brought new goods and ideas back from their long journeys. The freighters were called ‘crunchers’ and could carry tons of goods and livestock.

The most common boats around the Baltic Sea were 8-12 meters long. They could be either rowed or sailed. The sails could be folded down quickly to enable the Vikings to row ashore and surprise the enemy. The depth of the boats was not more than one meter. On the right side of the boats was the rudder.