Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild
  • slide bild

Hål 3 - Kungastaden

Sigtunas äventyrsgolfbana bjuder både på en historielektion och en upplevelse för besökare i alla åldrar. Banan består av tolv hål där varje hål representerar en historisk plats eller byggnad i Sigtuna stads 1000-åriga historia.

Kungastaden
Kring år 980 grundades staden Sigtuna av kung Erik Segersäll. Det är Sveriges äldsta stad som fortfarande finns kvar.

Staden låg bra till längs vattenleden till dåtidens Uppsala. Enligt kung Eriks stadsplan läggs drygt hundra långsmala tomter ut på båda sidor av en långgata som löper parallellt med stranden. Alla tomter är ungefär lika stora, cirka åtta meter breda, 20-30 meter långa och har kortsidan mot långgatan som idag kallas Stora gatan.

Tomterna i staden kan kungen ha skänkt till följeslagare och lokala stormän som delade hans tanke om ett enat rike med kristendomen som utgångspunkt. De första sigtunaborna var kristna, i varje fall visar gravfynd från denna tid på ett kristet gravskick. Kungen själv bodde kanske på den tomt som var placerad på höjden i mitten av staden, där Sigtuna museum nu ligger.

Fram till slutet av 1200-talet blomstrade Sigtuna som ett kungligt, kyrkligt och kommersiellt centrum. Först 700 år senare fick den kungliga touchen i staden ett uppsving då nuvarande kung Carl XVI Gustaf gick gymnasiet på Humanistiska läroverket. Det sägs bland annat att han var en stammis på dåvarande Sigtuna konditori.

Se filmen om kungastaden klicka här.

The King’s Town
Around the year 980, King Erik Segersäll founded the town of Sigtuna. It is Sweden's oldest remaining town.

The town was well located along the waterway to Uppsala. According to the king’s city plan, over a hundred long, narrow properties are laid out on both sides of a main street that runs parallel to the waterfront. All properties are around the same size; about eight meters wide and 20-30 meters long, and with the short side towards the main street, today knowns as Stora gatan.

The town properties may have been donated by the king to his companions and to local aristocrats who shared his idea of a united kingdom rooted in Christianity. It is believed that the first inhabitants of Sigtuna were Christians, as grave finds from this time show Christian burial customs. The king himself might have lived on the property that was placed on a height in the middle of the town, where Sigtuna museum is now located.

Until the end of the 13th century, Sigtuna flourished as a royal, ecclesiastical and commercial centre.

The town’s royal touch got another boost some 700 years later when the current King Carl XVI Gustaf went to high school at SSHL (Sigtunaskolan humanistiska läroverket). Rumor has it, among other things, that he was a regular at the Sigtuna patisserie.