Hoppa till huvudinnehållet
  • slide bild
  • slide bild

Hål 5 - Ruinen

Sigtunas äventyrsgolfbana bjuder både på en historielektion och en upplevelse för besökare i alla åldrar. Banan består av tolv hål där varje hål representerar en historisk plats eller byggnad i Sigtuna stads 1000-åriga historia.

Ruinen
S:t Pers ruin är en av Sveriges äldsta byggnader av sten. Namnet kommer från den helige Petrus, en av Jesus lärjungar. Den byggdes som en kyrka i slutet av 1000-talet. Då hade Sigtuna redan varit en stad i hundra år.
I staden var nästan alla hus låga byggnader i trä och de nya stora stenkyrkorna stack upp mot skyn.

Vem som byggde kyrkan vet vi inte, men det kan ha varit kungen själv. Under kort tid byggdes sex till åtta stenkyrkor till i Sigtuna. Förutom S:t Pers kyrkoruin kan tre andra ruiner ses ovan mark idag, S:t Olof vid Mariakyrkan, en namnlös kyrka i Sigtuna museums trädgård och S:t Lars bakom Sigtuna rådhus.

S:t Pers kyrka hade formen av ett kors och i korsets mitt fanns centraltornet med minst fyra våningar och i väster ett mindre torn med färre våningar. Grunden bestod mestadels av granit och valven av sandsten.

Fram till reformationen på 1530-talet användes S:t Per som kyrka. Sedan övergavs den och förföll gradvis under flera hundra år. En tid användes den som stenbrott innan den slutligen blev en ruin. Under 1800-talets ruinromantik blev ruinerna skyddade monument. Under de senaste hundra åren har ruinerna restaurerats flera gånger. Nu har S:t Per varit en ruin lika länge som den var en kyrka.

För att se filmen om ruinen, klicka här.

The Ruins
St. Per’s ruins is one of the oldest stone buildings in Sweden. It is named after Saint Peter, one of Jesus’ apostles. The church was built in the late 1000s and by then, Sigtuna had already been a town for a hundred years.
In contrast to the low wooden houses of Sigtuna, the new stone church was tall and reached to the sky.

We do not know who built the church; it may have been the king himself. In a short time, six to eight stone churches were built in Sigtuna. In addition to St. Per, three other ruins can be seen above ground today; St. Olof, next to St. Mary’s Church; an unnamed church in Sigtuna Museum's garden; and St. Lars, behind Sigtuna Town Hall.

The St. Per Church had the shape of a cross with the central tower in the middle.  The tower had at least four floors. The west wing had a smaller tower with fewer floors. The foundation consisted mostly of granite and the arches of sandstone.

St. Per was used as a church until the Reformation in the 1530s. After that, it was abandoned and gradually decayed for several hundred years. For some time it was used as a quarry, and it eventually became a ruin. During the ‘ruin romanticism’ of the 19th century, the ruins became protected heritage monuments. In the last one hundred years, the ruins have been restored several times. Today, St. Per has been a ruin just as long as it was a functioning church.